Наукові праці ЧЕРКІС Тетяна Михайлівна

 

Статті в наукових журналах і збірниках, праціу фахових виданнях:

 1.  Усцький І. М. Вивчення впливу екстрактів з деревини сосни та дуба на ріст та спороношення Fusariumsp. в чистій культурі / І. М. Усцький, Ю. О. Болтєнков, Т. М. Танько // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х., 2000. – Вип. 97. – С. 101-104.

2. Болтєнков Ю. О. Підвищення ґрунтової схожості та збережуваності сіянців сосни звичайної нетрадиційними методами / Ю. О. Болтєнков, Т. М. Танько // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х., 2000. – № 98. – С. 92-95.

3. Танько Т. М. Підвищення ґрунтової схожості та збереженості сіянців сосни звичайної / Т. М. Танько // Вісник Харківського університету. – Х., 2001. – № 506. – С. 229-231.

4. Болтєнков Ю. О. Вплив лазерного опромінення на лабораторну схожість насіння та збережуваність сіянців сосни звичайної / Ю. О. Болтєнков, А. М. Коробов, Т. М. Танько // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х., 2001. – № 100. – С. 67-69.

5. Черкіс Т.М. Вивчення впливу нових системних фунгіцидів на лабораторну схожість насіння та збережуваність сіянців сосни звичайної. / Т. М. Черкіс // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х., 2004. – Вип. 106. – С. 244-252.

6. БолтєнковЮ. О. Нові системні фунгіциди проти збудників інфекційного вилягання сіянців сосни звичайної в закритому ґрунті. / Ю. О. Болтєнков, Т.  М. Черкіс // Науковий вісник Національного аграрного університету. Захист лісу. – К., 2005. – Вип. 83. – С. 94-100.

7. Карпець Ю. В. Динаміка активності фенолпероксидази в здорових та уражених фузаріозом сіянцях сосни / Ю. В. Карпець, Т. М. Черкіс // Лісівництво і агролісомеліорація. – Х., 2008. – Вип. 112. – С. 241-248.

8. Усцький І. М. Вплив екстрактів з деревних порід і Мікосану-Н на збудників фузаріозу сходів сосни звичайної / І. М. Усцький, Т. М. Черкіс // Збірник наукових праць уманського державного аграрного університету. – Умань, 2009. – Вип. 71. – С. 237-243.

9. Черкис Т. М. Результаты изучения эффективности некоторых протравителей для защиты сеянцев сосны от поражения возбудителями фузариоза. / Т. М. Черкис // Научные ведомости БелГТУ. Сер. «Естественные науки», 2015. – № 15 (212). – Вып. 32.– С. 53-61.

10. Мостепанюк А.А. Результаты изучения эффективности четырех отечественных биопрепаратов для защиты сеянцев сосны от поражения возбудителями фузариоза. / А. А. Мостепанюк, Т. М. Черкис // Проблемы лесоведения и лесоводства: Сборник научных трудов НАН Беларуси. Гомель: Институт леса НАН Беларуси., 2017. – Вып. 76. – С. 513-520.

11. Черкіс Т. М. Скринінг ефективності фунгіцидів для можливості їх подальшого застосування для захисту сіянців сосни / Т. М. Черкіс, А. А. Мостепанюк // Науковий вісник НЛТУ України – Львів, 2017. –Том 27. № 1.С. 133-137.

12. Булат А. Г. Вплив строків висіву насіння на зростання і розвиток сіянців деяких видів рододендрони. / А. Г. Булат, Т. М. Черкіс // Вісник ХНАУ – № 2, Харків, 2017 – (стаття подана до друку).

13. Булат А. Г. Особенности выращивания некоторых видов рододендронов из семян / А. Г. Булат, Т. М. Черкис // Труды БГТУ. Сер. «Лесное хозяйство, природопользование и переработка возобновляемых ресурсов» М: БГТУ., 2017 – Вып. (статья сдана в печать).

Матеріали та тези конференцій:

1. Болтєнков Ю. О. Підвищення ґрунтової схожості насіння сосни звичайної / Ю.О. Болтєнков, Т. М. Танько // Екологія Харківщини: стан, проблеми, перспективи. 18 травня 2000 р.: тези доп. – Х., 2000. – С. 110-111.

2. Усцький І. М. Екстракти з різних видів деревних порід і Мікосан-Н проти збудників фузаріозу на сосні / І. М. Усцький, Т. М. Черкіс // Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства: міжвуз. наук. конф., (Умань, 23-24 квіт. 2009 р.) – Умань, 2009. – С. 49-51.

3. Черкіс Т.  М. Ефективність нових протруювачів для захисту сіянців сосни проти збудників інфекційного вилягання. / Т. М. Черкіс, Ю. О. Болтєнков // Ліс, наука, суспільство: міжнар. ювілейна наук. конф. до 75-річчя з дня заснування УкрНДІЛГА, (Харків, 30-31 бер. 2005 р.): тези доп. – Х., 2005. – С. 57-58.

4. Черкіс Т. М. Ефективність протруювачів, біопрепаратів та нативних витяжок для захисту соснових сіянців від фузаріозу / Т. М. Черкіс. // Лісівництво України в контексті світових тенденцій розвитку лісового господарства Міжнародна наук.-практ. конф., присвячена 150-річчю витоків кафедри лісівництва НЛТУ України, — Львів, 2006. – С. 260-262.

5. Мажула О.С. Типологічна основа відбору кращих дерев сосни звичайної для створення насінної бази / О. С. Мажула, Т. М. Черкіс // Лісова типологія в Україні: сучасний стан, перспективи розвитку: Матеріали ХІ Погребняківських читань (10-12 жовтня 2007 р., м. Харків), 2007 – С. 135-136.

6. Черкіс Т. М. Кількісні зміни вторинних сполук та активність фенол пероксидази в сіянцях сосни, уражених фузаріозом і на контролі / Т. М. Черкіс // Молодь та поступ біології: V Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів, 12-15 травня 2009. – С. 226-227.

7. Черкіс Т. М. Кількісні зміни фенольних сполук у соснових сіянцях, уражених фузаріозом / Т.М. Черкіс // Екологізація сталого розвитку агросфери, культурний ґрунтогенез і ноосферна перспектива інформаційного суспільства: міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених; до 190-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, (Харків, 3-5 жовт. 2006 р.): тези доп., – Х., 2006. – С. 215.

8. Черкіс Т. М. Ефективні протруйники, біопрепарати та рослинні екстракти для захисту сіянців сосни від ураження їх збудниками фузаріозу / Т.М. Черкіс // Підсумкова конференція проф.-виклад. складу, аспірантів і здобувачів ХНАУ. 24-25 травня 2017 р. Ч. 1. – Х.: ХНАУ, 2017 – C. 198-199.

Нормативні документи:

1. Методичні рекомендації щодо захисту сіянців сосни від вилягання та шютте у відкритому та закритому ґрунті / Упорядники: Ю. О. Болтенков, Т. М. Черкіс, І. М. Усцький, Харків. – 2010. – 12 с.Оновлено: 8-11-2017, 09:15 / Переглядів: 323
 

Авторизація