Наукові праці СЛЮСАРЧУК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

СЛЮСАРЧУК ВАЛЕРІЙ ЄВГЕНОВИЧ

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

 

Основні публікації за напрямом досліджень:

1. Полив’яний А.М. Оцінка перспективності сортів та збагачення генофонду фундука в дендропарку ХНАУ / А.М. Полив’яний, В.Є. Слюсарчук, І.Й. Ситнік, А.С. Онищенко., Є.М. Мойса // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство», 2013. – № 1. – С. 199 – 202.

2. Слюсарчук В.Є.Вплив критичних погодних умов на розвиток рослин фундука в ДСДЛЦ «Веселі Боковеньки» / В.Є. Слюсарчук, А.С. Онищенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2013. – Вип.122.  – С. 71 – 75.

3. Слюсарчук В.Є. Вдосконалення методів вирощування саджанців фундука з кореневищ / В.Є. Слюсарчук, А.С. Онищенко // Лісівництво і агролісомеліорація. – Харків: УкрНДІЛГА, 2013. – Вип.123.  – С. 33 – 36.

4. Слюсарчук В.Є. Дорощування вегетативного садивного матеріалу фундука / В.Є.Слюсарчук, А.С. Онищенко // Вісн. Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Харків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство», 2013. – № 2. – С.191 – 195.

5. Пат. №;10546 Україна МПК(2014.01) А01G23/00. / Рябоконь О.П., Слюсарчук В.Є. Спосіб природоохоронної посадки і вирощування сосни в боровому комплексі Заявлено 04.07.2013. Опубліковано 12.05.2014., Бюл. № 9.

6. Пат. № 110588 Украина МПК (2015.01) A01G 23/00 / Рябоконь О.П., Слюсарчук В.Є. Спосіб експрес-діагностики технічної стиглості PINUS SYLVSTRIS L. при відтворенні суднобудівного лісу або паль для гідротехнічних споруд, пиловника, будівельних колод, шпальника, рудникового стояка або балансів у свіжій судіброві. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.01.2016.

Науково-дослідна робота

Виконує наукові дослідження за темою «Ефективність лісомеліоративного комплексу в умовах пересіченого рельєфу відрогів середньоросійської височини»

Участь у конференціях і семінарах:

1. Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 22 – 25 січня 2013 р., м. Харків. – Харків, 2013.

2. Міжнародна наук.-техніч. конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 14 листопада 2013 р. – Київ, 2013.

3. Міжнародна наук.-практ. конференція «Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку», 16-19 жовтня 2013 р. – Харків:  Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва, 2013. – Харків,  2013.

4. ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конференція «Питання технології та гігієни харчування», 21-22 листоп. 2013 р. – Донецьк: Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2013.

5. ІІ Міжнародна наук.-практ. Інтернет – конференція «Формування стратегії науково-технічного, екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства», 5-6 грудня 2013 р. – Тернопіль, 2013.

6.Міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференція «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства», 6-7 березня 2014 р. – Тернопіль, 2014.

7. Міжнародна наук.-практ. конференція молодих учених, студентів, аспірантів «Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства», 5 – 6 листопада 2014 р. – Харків, 2014.

8. Матеріали читань з нагоди дня народження Бориса Федоровича Остапенка / Лісова типологія: наукові, виробничі, навчальні аспекти розвитку. – Харків: Харк. нац. аграр. ун-ту ім. В.В. Докучаєва, 2014.

9. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва 22 – 25 січня 2014 р., м. Харків. – Харків, 2014.

10. Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів і здобувачів, 24-25 травня 2017 р. /Харк. нау. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2017.

Керівництво науковою роботою студентів

За останні роки здійснював керівництво науковою роботою студентів:

у 2014 році подано три роботи до VІІІ Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук (одна роботи отримала Диплом ІІ ступеня, Онищенко А.);

у 2015 подано одну роботу до  ІХ Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт і одну до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом підготовки «Лісове і садово-паркове господарство».

Підготовлено 20 наукових публікації студентів.

Під керівництвом захищено 6 дипломних робіт ОС «Магістр».

Керівник наукового студентського гуртку «Лісомеліоратор».Оновлено: 13-11-2017, 13:13 / Переглядів: 390
 

Авторизація