Селекція і генетика

АГРОФАК 1 курс Спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 – 20 грудня /

 1. Історія української культури                                                      іспит
 2. Латинська мова                                                                         залік
 3. Введення до спеціальності                                                       залік
 4. Інформатика та обчислювальна техніка                                  іспит
 5. Енергетичні засоби в рослинництві                                        залік
 6. Фізика з основами біофізики                                                     іспит
 7. Неорганічна та аналітична хімія                                               іспит
 8. Безпека життєдіяльності                                                           залік

АГРОФАК 2 курс Спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 – 20 грудня /

 1. Механізація технологічних процесів у рослинництві             іспит
 2. Цитологія                                                                                    іспит
 3. Філософія                                                                                    іспит
 4. Органічна хімія                                                                           іспит
 5. Мікробіологія з основами вірусології                                       залік
 6. Грунтознавство з основами геології                                        іспит, к.р.
 7. Психологія                                                                                  залік
 8. Агрометеорологія                                                                      залік
 9. Фізичне виховання                                                                    А

АГРОФАК 3 курс Спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 - 20 грудня /

 1. Культурологія                                                                            залік
 2. Генетика                                                                                    іспит
 3. Овочівництво                                                                           іспит
 4. Насіннєзнавство                                                                       залік
 5. Загальне землеробство                                                             іспит
 6. Сортознавство с.-г. культур                                                    залік
 7. Основи еволюційного вчення                                                залік
 8. Фітофармакологія                                                                      іспит

АГРОФАК 4 курс Спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 – 27 грудня /

 1. Загальна селекція та сортознавство                                        іспит, к.р.
 2. Спеціальна генетика                                                                 іспит
 3. Рослинництво з основами програмування                            іспит, к.р.
 4. Біотехнологія                                                                             іспит
 5. Спеціальна селекція с.-г. культур                                            залік
 6. Насінництво с.-г. культур                                                        залік

АГРОФАК 5 курс Спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 – 27 грудня /

 1. Комп’ютеризація та математичне моделювання агротехнологій                  іспит  
 2. Інформаційно-консультативне забезпечення діяльності АПК                        залік
 3. Світове сільське господарство зовнішньоекономічна діяльність                    залік
 4. Імунітет рослин і селекція на стійкість до хвороб і шкідників                         залік
 5. Спеціальна селекція овочевих культур                                                             іспит, к.р.
 6. Програмування врожаю                                                                                     залік
 7. Основи біохімії в селекції рослин                                                                      залік
 8. Насінництво овочевих і кормових культур                                                      іспит

АГРОФАК 5-6 курсу магістр «Селекція і генетика с.-г. культур» / 09 – 27 грудня /

 1. Комп’ютеризація та математичне моделювання агротехнологій                     іспит
 2. Інформаційно-консультативне забезпечення діяльності АПК                          залік
 3. Імунітет рослин і селекція на стійкість до хвороб і шкідників                            залік
 4. Спеціальна селекція і насінництво овочевих і плодових культур                     іспит, к.р.
 5. Програмування врожаю                                                                                        залік
 6. Основи біохімії в селекції рослин                                                                         залік
 7. Насінництво овочевих і кормових культур                                                         іспит


Оновлено: 29-10-2013, 08:39 / Переглядів: 1 041
 

Авторизація