Кафедра генетики, селекції та насінництва

 

Адреса:

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н,

п/в "Докучаєвське-2" навчальне містечко ХНАУ,

корпус 2, поверх 2

Завідувач кафедри:

Гопцій Тетяна Іванівна

доктор с.-г. наук, професор кафедри

корпус 2, поверх 2,  к. 224, 

тел.: (0572) 99-77-25

 Лаборантська:

корпус 2, поверх 2, к. 235, 

тел.: (0572) 99-76-50

Email:

genetics@knau.kharkov.ua

Новини кафедри

Конференція, присвячена 90-річчю від дня народження професора Г. Ф. Наумова та 80-річчю заснування кафедри генетики, селекції та насінництва

 

 

   Кафедра випускає фахівців за напрямом «Агрономія» спеціальність «Селекція і генетика с.-г. культур», освітній ступінь – бакалавр, магістр та магістрів за спеціальністю «Насінництво та насіннєзнавство».

  На кафедрі створено комп’ютерний клас, 2 генетичних класи, обладнані сучасною мікроскопічною технікою, спеціалізована бібліотека з питань генетики, селекції та насінництва, навчальні аудиторії, оснащені наглядним матеріалом.

   При кафедрі працює науково-дослідна лабораторія з насінництва, яка забезпечує потреби в насінні виробників рослинницької продукції і прискорене впровадження у виробництво нових сортів селекції кафедри..

Перелік дисциплін та ведучих викладачів


Досягнення кафедри

   Кафедра вирощує оригінальне насіння сортів, створених на кафедрі, веде насінництво цих сортів і впроваджує їх у виробництво. Щорічно укладаються договори на реалізацію наукової продукції – пивоварні сорти ячменя: Докучаєвський 15, Козак, Мономах, сорти амаранту: Харківський 1. Ультра, Сем. Лера;. квасолі: Докучаєвська, Харківська штамбова, Первомайська, Зіронька.

Нові сорти квасолі

Декоративні сорти амаранту

Зернові сорти амаранту

Нові сорти ярого ячменю

  

Науково-дослідна робота

   Напрям наукової роботи кафедри – генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур. Науковці кафедр працюють над розробкою методів селекції, створенням високопродуктивних сортів і гібридів, удосконалення системи насінництва та розробкою ресурсозберігаючих технологій вирощування с.-г. культур. Успішно продовжують і примножують здобутки наукових шкіл, заснованих видатним селекціонером академіком В.Я. Юр’євим та академіком МАН ВШ Г.Ф.Наумовим. Ведеться підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру.

   Досягненням кафедри в науковій діяльності є створення високопродуктивних пивоварних сортів ячменю, сортів амаранту і квасолі,які занесені в Реєстр сортів рослинУкраїни.

  Науково - дослідна лабораторія з насінництва при кафедрі генетики, селекції та насінництва разом із селекціонерами та авторами сортів проводить наукові дослідження з питань насінництва, постійно працює над удосконаленням методики насінництва відповідно до умов зони, розробляє та впроваджує прогресивні агроприйоми, направлені на збільшення коефіцієнту розмноження насіння, що має особливе значення для швидкого впровадження нових сортів.

   На кафедрі створені філії наукового співробітництва в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інституті овочівництва і баштанництва. Підтримуються творчі зв’язки з науковими установами Росії, Ірану, Швеції.

 

Навчально-методична робота кафедри

   Найбільшзначнівиданнякафедри:

 

Монографії

  • Амарант: біологія, вирощування, перспективи використання, селекція: монографія / Т. І. Гопцій. Харків, 273с.
  • Петренкова В. П. Стійкість соняшнику до некротрофних патогенів. Монографія / В. П. Петренкова, І. Ю. Боровська, В. В. Кириченко / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН; ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. 294 с.
  • Амарант: селекція, генетика та перспективи вирощування: монографія / Т. І. Гопцій, М. Ф. Воронков, М. А. Бобро, Л. О. Мірошниченко, С. В. Лиманська, О. В. Гудим, Н. Б. Гудковська, Ю. В. Дуда / ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2018. 362 с.

Навчальні посібники:

  • Агроекологическая роль азотфиксирующих микроорганизмов в аллелопатии высших растений / Л.В. Подоба, В.А. Єльнікова. Київ, 2004. 318с.
  • Методика селекційного експерименту (у рослинництві): навч. посіб. / Ермантраут Е.Р., Гопцій Т. І., Каленська С. М., Криворученко Р. В., Турчинова Н. П., Присяжнюк О. І. – Х.: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2014. 229 с.
  • Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навчальний посібник / В. В. Кириченко, В. П. Петренкова, І. М. Черняєва [та ін.]; за ред. В. В. Кириченка та В. П. Петренкової. Харків: Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 2012. 320 с
  • Оптимізація технології вирощування сої: навч. посіб. / В.В. Кириченко, С.С. Рябуха, П.В. Чернишенко, Р.Д. Магамедов. Харків, 2013. 130 с.
  • Кириченко В. В. Селекція сої на стійкість до спеки та посухи: навч. посіб. / В. В. Кириченко, О.О. Посилаєва, Л. Н. Кобизєва [та ін.] / НААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, ХНАУ ім. В. В Докучаєва. Харків, 2016. 91 с.
  • Кириченко В. В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навч. посіб. / В. В. Кириченко, В. В. Васько, О. М. Брагін // ХНАУ ім. В. В. Докучаєва; Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. Харків: НТМТ, 2017. 148 с.

Методична робота

 

Історія кафедри

 

Науковий семінар « Стратегія інноваційного розвитку селекції і насінництва зернових культур в Україні»

 

СВЯТКУВАННЯ 200-РІЧЧЯ ХНАУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА НА КАФЕДРІ ГЕНЕТИКИ, СЕЛЕКЦІЇ ТА НАСІННИЦТВА

Видатні вчені, що працювали на кафедрі

 Оновлено: 15-09-2020, 13:04 / Переглядів: 23 886
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок