Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ РОСЛИННИЦТВО, СЕЛЕКЦІЯ

І НАСІННИЦТВО, ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО

 

 

 

Науковий журнал  

Засновник:  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рік заснування:  1997 р.
Проблематика:  Фундаментальне та прикладне рослинництво і плодоовочівництво, формування високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і кормових трав, плодово-ягідних і овочевих рослин
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15456-4028 Р від 05.06.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:  Збірник наукових праць затверджено Президією ВАК України як фахове видання із с.-г. наук.  Постанова № 1-05/4 від14.10.2009 р. 
Галузь науки:  Сільськогосподарські науки
Періодичність:  2 рази на рік
Головний редактор:  Пузік Л.М., доктор с.-г. наук.
Заступники головного редактора:  Рожков А.О., д-р с.-г. наук.
Літературні редактори  Чорна А.М., Кучеренко Т.Є., Васільєва О.В., Сібенкова Л.І.
Відповідальний секретар:  Дідух Н.О., кандидат с.-г. наук.
Члени редколегії:

 Гопцій Т.І., доктор с.-г. наук, професор;

 Кириченко В.В., доктор с.-г. наук, академік НААН України;

 Костромітін В.М., доктор с.-г. наук, професор;

 Пузік В.К., доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН України;

 Бобро М.А., доктор с.-г. наук, чл.-кор. НААН України;

 Яровий Г.І., д-р с.-г. наук;

 Колєда К.В., д-р. с.-г. наук.

Корректор

 Бутильська І.О., Захарченко М.А.

Комп'ютерний набір і верстка

 Дідух Н.О., кандидат с.-г. наук.

Адреса редакції:

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в "Докучаєвське-2", навч. міст.   ХНАУ, корп. 2, кімн. 404, 62483. Харківська обл., Харківський р-н,

 тел.: (380-572) 99-72-70

 факс.: (380-572) 93-60-67

ISSN 2413-7642  Вісник  зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Visnik HNAY. Roslinnictvo, selekcia i nasinnictvo, plodoovocivnictvo i zbereganna

Правила для авторів: 


:  Вимоги 2019    :  Вимоги 2019
(завантажень: 44 / 17-05-2019, 08:46)
 

 

Архів номерів

2012 р. вип. № 2

 Вісник ХНАУ 1'14

Вісник ХНАУ 2'14

Вісник ХНАУ 1'15

Вісник ХНАУ 2'15

Вісник ХНАУ 1'16

Вісник ХНАУ 2'16

Вісник ХНАУ 1'17

Вісник ХНАУ 2'17 

Вісник ХНАУ 1'18

Вісник ХНАУ 2'18

 


Оновлено: 17-05-2019, 08:47 / Переглядів: 11 476
 

Авторизація