Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В.В. ДОКУЧАЄВА

 

 

СЕРІЯ РОСЛИННИЦТВО, СЕЛЕКЦІЯ

І НАСІННИЦТВО, ПЛОДООВОЧІВНИЦТВО

 

 

 

Науковий журнал  

Засновник:  Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва
Рік заснування:  1997 р.
Проблематика:  Фундаментальне та прикладне рослинництво і плодоовочівництво, формування високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і кормових трав, плодово-ягідних і овочевих рослин
Свідоцтво про державну реєстрацію:  КВ № 15456-4028 Р від 05.06.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України:  Збірник наукових праць затверджено Президією ВАК України як фахове видання із с.-г. наук.  Постанова № 1-05/4 від14.10.2009 р. 
Галузь науки:  Сільськогосподарські науки
Періодичність:  2 рази на рік
Головний редактор:  Пузік Л.М., доктор с.-г. наук.
Заступники головного редактора:  Рожков А.О., д-р с.-г. наук.
Літературні редактори  Чорна А.М., Кучеренко Т.Є., Васільєва О.В., Сібенкова Л.І.
Відповідальний секретар:  Дідух Н.О., кандидат с.-г. наук.
Члени редколегії:

 Гопцій Т.І., доктор с.-г. наук, професор;

 Кириченко В.В., доктор с.-г. наук, академік НААН України;

 Костромітін В.М., доктор с.-г. наук, професор;

 Пузік В.К., доктор с.-г. наук, професор, чл.-кор. НААН України;

 Бобро М.А., доктор с.-г. наук, чл.-кор. НААН України;

 Яровий Г.І., д-р с.-г. наук;

 Колєда К.В., д-р. с.-г. наук.

Корректор

 Бутильська І.О., Захарченко М.А.

Комп'ютерний набір і верстка

 Дідух Н.О., кандидат с.-г. наук.

Адреса редакції:

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, п/в "Докучаєвське-2", навч. міст.   ХНАУ, корп. 2, кімн. 404, 62483. Харківська обл., Харківський р-н,

 тел.: (380-572) 99-72-70

 факс.: (380-572) 93-60-67

ISSN 2413-7642  Вісник  зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre. Paris, France).

Visnik HNAY. Roslinnictvo, selekcia i nasinnictvo, plodoovocivnictvo i zbereganna

Правила для авторів: 


:  Вимоги 2017 (завант.: 227)
:  Вимоги 2017

 

Архів номерів

2012 р. вип. № 2

 Вісник ХНАУ 1'14

Вісник ХНАУ 2'14

Вісник ХНАУ 1'15

Вісник ХНАУ 2'15

Вісник ХНАУ 1'16

Вісник ХНАУ 2'16

Вісник ХНАУ 1'17

 


Оновлено: 27-12-2018, 10:43 / Переглядів: 10 711
 

Авторизація