Шерстюк Світлана Валеріївна

 

 

Доцент, кандидат економічних наук

Освіта:                       

  1. В 2001 р. закінчила економічний факультет ХДАУ ім. В.В. Докучаєва. Отримала диплом з відзнакою економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.
  2. У 2003 р. закінчила юридичний факультет ХДПУ ім. Г.С. Сковороди. Отримала диплом з відзнакою юриста, викладача правових дисциплін.

  У 2012 р. захистила дисертацію на тему: «Маркетингова  стратегія розвитку садівництва». Кандидат економічних наук із спеціальності 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

  З 2001 р. працює у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента.

  Протягом 2001-2012 рр. працювала на кафедрі менеджменту організацій.

  У 2012-2017 рр. – на кафедрі історичних, соціальних і правових дисциплін.

  У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історичних, соціальних і правових дисциплін.

  З березня по листопад 2015 р. – заступник декана з виховної роботи факультету лісового господарства.

  З жовтня 2017 р. – і по теперішній час – доцент кафедри педагогіки, психології та права.

  З травня 2020 р. по вересень 2020 р. – юрисконсульт університету (за сумісництвом)

  З вересня 2020 р. - і по теперішній час - начальник юридичного відділу (за сумісництвом) 

  

  В січні 2014 р. пройшла підвищення кваліфікації в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів:

  •  зі споріднених навчальних дисциплін: цивільне право, цивільний процес, господарське право, господарський процес, нотаріат, міжнародне приватне право, трудове право – 108 год.,
  •  за короткостроковим семінаром «Проблеми викладення окремих навчальних дисциплін: фінансове та податкове право» - 12 год.

  В лютому 2017 р. пройшла стажування у м. Варшава (Польща) у Institute of International Academic and Scientific Cooperation (Poland), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Poland), Polskiej Arademii Nauk – 108 год.

В жовтні 2017 р. успішно склала іспит на володіння англійською мовою (Level B2)  і отримала CERTIFICATE OF ATTAIMENT IN MODERN LANGUAGES (ECL) refers to level B2 (Independent user).

  В травні 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації в Сумському державному університеті за освітньо-професійною програмою підвищення кваліфікації: «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням платформи Moodle».

 

  Є членом ректорату ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, постійним членом робочої групи щодо підготовки Статуту ХНАУ ім. В.В. Докучаєва відповідно до чинного законодавства, членом Комісії для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності університету, членом рейтингової комісії університету, членом постійно діючої Комісії з питань запобігання та виявлення корупції ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, керівником студентського наукового гуртка з правових дисциплін та профоргом кафедри педагогіки, психології та права.

 

  Має понад 100 публікацій, з них 90 – наукові ( у т.ч.  1 монографія, 2 розділи у колективних монографіях та 50 статей у фахових виданнях з економічних та юридичних наук) та 22 публікацій навчально-методичного характеру.Оновлено: 16-10-2020, 11:18 / Переглядів: 5 701
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок