Шевцова Ольга Олександрівна

 

  • кандидат хімічних наук, старший викладач.
  • тема дисертації: «Фізико-хімічні процеси при електрохімічному одержанні композиційних полімерних покриттів на основі епоксидних смол і поліурітанів».
  • напрям наукової роботи: методи індикації й утилізації фосфор-органічних отруйних речовин.

 

 Наукові праці:


     1. Чайка Н.И. Исследование содержания тяжелых  металлов в породных отвалах угольных шахт Донбасса  и  оценка их пригодности для произрастания растений/ Н.И.Чайка, О.А.Шевцова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва. - 2014. - № 2 - С.111 - 115.

     2. Шевцова О.О. Оцінка на вміст важких металів вугільних шахт Донбасу та їх придатності для вирощування рослин/ Шевцова О.О., Хименко Н.Л. // Система обробки інформації: зб. наук. пр. - Харків: ХІПС, 2015.

    3. Шевцова О.О. Земляні хробаки та родючiсть ґрунтiв / О.О. Шевцова, Н.Л. Хименко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство». ? 2013. ? № 1. ? С. 258–261.

     4. Шевцова О.О. Біохімічностійкі покриття для військової техники / О.О. Шевцова, Т.О. Жадан // Зб. наук. пр. Харк. ін-ту повітряних сил. – 2012. – № 1/25. – С. 33–36.

     5. Шевцова О.А. Методы индикации фосфорорганических отравляющих веществ и пестицидов / О.А. Шевцова // Зб. наук. пр. Харк. ін-ту повітряних сил. – 2010. – № 1(23). – С. 201–205. 

 Оновлено: 24-09-2013, 15:13 / Переглядів: 1 927
 

Авторизація