Шкляревський Максим Анатолійович

 

Асистент кафедри лісівництва ім. Б.Ф.Остапенка.

Аспірант кафедри ботаніки та фізіології рослин (з 2018 р.). Тема дисертації – «Функціональна взаємодія фітогормонів та газотрансміттерів при адаптації рослин до абіотичних стресорів».

 

Профіль у Scholar Google


E-mail: maksym.shkliarevskyi@gmail.com / nord.ant@ukr.net

 

Найголовніші наукові досягнення

1) ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за спеціальністю «Лісове господарство».

2) ІІІ місце на ХІІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «природничі науки».

 

Виконання наукових тем

1) Виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Роль сигнальних посередників і сполук з гормональною активністю у формуванні адаптивних реакцій рослин на абіотичні стресори» (№ держреєстрації 0117U002427) (Згідно з наказом Міністерство освіти і науки України № 198 від 10.02.2017).

2) Виконавець. Держбюджетна тема – науково-дослідна робота «Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин» (№ держреєстрації 0117U001981) (за Проектом № GP/F70 конкурсів Державного фонду фундаментальних досліджень, призначеним для отримання гранту Президента України для молодих учених на 2017 рік згідно з договором з Міністерством освіти і науки України № Ф70/136-2017 від 25.07.2017.).

 

Керівництво науковою роботою студентів

Керує науковою роботою студентів факультету лісового господарства. За результатами досліджень є публікація.

 

Статті у фахових виданнях  

1) Карпец Ю.В. Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 1. Повышение устойчивости к инфекционному полеганию / Ю.В. Карпец, М.А. Шкляревский, А.А. Луговая // Весн. Харков. национ. аграрн. ун-та. Сер. Биология. – 2018. – Вып. 1 (43). – С. 57-65.

2) Карпец Ю.В. Индуцирование неспецифической устойчивости сеянцев сосны обыкновенной действием донора NO нитропруссида натрия. 2. Повышение устойчивости к почвенной засухе / Ю.В. Карпец, М.А. Шкляревский, А.А. Луговая // Весн. Харков. национ. аграрн. ун-та. Сер. Биология. – 2018. – Вып. 1 (43). – С. 66-75.

3) Горелова Е.И. Конститутивная и индуцированная холодовым закаливанием антиоксидантная активность проростков озимых злаков / Е.И. Горелова, Ю.Е. Колупаев, Т.О. Ястреб, Н.В. Швиденко, Ю.В. Попов, М.А. Шкляревский, Н.И. Рябчун // Весн. Харков. национ. аграрн. ун-та. Сер. Биология. – 2018. – Вып. 2 (44). – С. 59-68.

 

Матеріали конференцій

1) Поташов Ю.М., Швиденко І.М., Шкляревський М.А., Сидоренко В.Г. Створення соснових ландшафтних культур крупномірним посадковим матеріалом у рекреаційній зоні ХНАУ // Екологізація сталого розвитку інформаційного суспільства. Мат-ли Міжнар. наук. конф. (Харків, 5-6 листопада 2014 р.). – Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2014. – С. 161-162.

2) Шкляревський М.А. Проблеми української освіти у вихованні молодого покоління // Освіта і наука: філософські, історичні та соціальні засади. Мат-ли науково-практичної конф., присвяченої 95-річчю кафедр філософії та історичних, соціальних і правових дисциплін (Харків, 28-29 листопада 2017р.). – Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2017. – С. 44-46.

3) Шкляревський М.А., Карпець Ю.В. Індукування стійкості і продуктивності сіянців сосни звичайної дією нітропрусиду натрію і седаксану // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Мат-ли ІІ Всеукр. наук. конф. (Харків, 14-16 лютого 2018 р.). – Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2018. – С. 70-71.

4) Шкляревський М.А., Панова І.В., Гусєва К.М., Карпець Ю.В. Індукування стійкості та біопродуктивності деревних рослин дією нітропрусиду натрію // Новації, стан та розвиток лісового і садово-паркового господарства. Мат-ли ІІІ Всеукр. наук. конф. (Харків, 13-14 грудня 2018 р.). – Х.: ХНАУ ім. В.В.Докучаєва, 2018. – С. 62-63.Оновлено: 5-02-2019, 09:02 / Переглядів: 842
 

Авторизація