Шиян Віктор Йосипович

 
Шиян Віктор Йосипович

 

   Працював на кафедрі з 1960 року, спочатку на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора, а з 1975 р. – завідувача кафедри. З 1977 до1982 рр. був деканом економічного факультету, а 1982–2000 рр. – проректором з наукової роботи. У 2002 р. обраний членом відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН.

   Продовжувач наукової школи проф. К. Г.Телешика, створив власний напрямок з проблем формування і ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу. Рішенням Ради Інституту аграрної економіки УААН включений до числа науковців, котрі внесли найбільш вагомий вклад в забезпечення аграрної реформи та її практичне здійснення.

   Професор В. Й. Шиян співавтор розробки і реалізації проекту створення експериментальної МТС (засновники – агроуніверситет і ВАТ «ХТЗ») в Богодухівському районі, на базі якої відпрацьовуються екологізовані енер­гозберігаючі технології з використанням вітчизняної техніки і обґрунтовується конкурентно-спроможність на внутрішньому та світових ринках тракторів ХТЗ. Приймав активну участь в розробці програми «Харківщина – 2010» і забезпеченню виконання Указу Президента України щодо реформування аграрного сектора. Як член секції обласної науково-координаційної ради приймав участь у розробці «Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області на 2001–2005 рр. та на період до 2010 року».

   Шиян В. Й. обґрунтував підхід до визначення ефективності сільськогосподарського виробництва з урахуванням екологічної і соціальної складової і, за його пропозицією, відповідна тема була внесена до програми курсу економіки сільського господарства. В активі професора фундаментальні наробки з проблем формування кількісного виміру та ефективного використання аграрного ресурсного потенціалу та впровадження їх у господарський механізм. Виходячи із результатів дослідження кафедра економіки сільського господарства ініціювала введення в програму курсу «Економіка сільського господарства» теми «Аграрний ресурсний потенціал», а в підручнику з цього курсу, який вперше був виданий українською мовою в 1992 р., відповідний розділ підготував В.Й. Шиян. Професор Шиян В.Й. також бере активну участь у вирішенні нових, принципово важливих завдань, які постали перед аграрною економічною наукою в зв’язку з реформуванням аграрного сектора до ринкових умов господарювання. Напрацювання у цьому напрямку знайшли віддзеркалення у підготовці нового курсу «Аграрна політика», який вперше був прочитаний у системі аграрних вузів саме в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва з одночасною підготовкою навчального посібника. Велика увага ученим приділялася також створенню наукових засад бізнес-планування в реформованих підприємствах. Результати розробок з цієї проблематики, виконані творчим колективом університету на замовлення Міністерства аграрної політики України, було впроваджено в усіх підприємствах України.

   Наукові дослідження Шияна В.Й. зробили великий внесок в розвиток вітчизняної економічної науки. Віктор Йосипович – це талановитий педагог, прекрасний вихователь студентської молоді. Наполеглива наукова праця, підготовка плеяди кандидатів економічних наук дозволяють стверджувати про започаткування наукової школи з проблем сталості розвитку сільськогосподарського виробництва. Він підготував 54 кандидата економічних наук, 10 з них у подальшому захистили докторські дисертації. На кафедрах університету працюють вихованці його наукової школи. Наукова, педагогічна і громадська діяльність знайшли визнання і глибоку повагу у колективі докучаївців та далеко за межами України. В. Й. Шиян є автором понад 250 наукових праць, у тому числі 16 монографій, підручників, навчальних посібників. Професор Шиян В.Й. з 2010 року є членом Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

   В. Й. Шиян має такі урядові нагороди: медаль «За доблесный труд»; Почесна грамота Президента України – 1999 р.; Знак Пошани Міністерства аграрної політики України – 2001 р.; Почесна грамота Харківського облісполкому – 1986 р.; Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації – 2001 р.; Почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації – 2002 р.; Грамота аграрної партії України – 2002 р. Почесна грамота Мінагрополітики України – 2003 р. Впродовж 10 років очолював спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертацій. В цей період вона була визнана кращою серед кандидатських рад Радянського Союзу.

 


:  15.1_bbl.-pokazhchik.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  15.1_bbl.-pokazhchik.pdf
15,81 Mb [11-10-2017, 08:52]Оновлено: 7-10-2013, 15:46 / Переглядів: 2 376
 

Авторизація