Сколотій Людмила Олександрівна


Посада: Доцент

Вчене звання: Професор університету

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Курси, які викладає: «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація обліку»

Біографія: Закінчила Харківський сільськогосподарський інститут ім. В.В.Докучаєва, у 1978 році отримала кваліфікацію «економіст з бухгалтерського обліку».

   У 1982-1985 роках навчалась в аспірантурі на кафедрі економіки сільського господарства Харківського СГУ. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств: питання визначення величини та ефективності його використання (на матеріалах сільськогосподарських підприємств Харківської області) і отримала ступінь кандидата економічних наук. Працює на кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту з 1988 року.

   Член Федерації аудиторів, бухгалтерів, фінансистів України. В 1997 р. одержала звання доктора філософії в економічних науках. Приймає участь в наукових дослідженнях, в підготовці і виданні науково-методичних і науково-виробничих рекомендацій. Є автором більше 100 навчальних посібників, підручників, практикумів і методичних вказівок по спеціальних дисциплінах. Нагороджена Міністерством освіти і науки України нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Міністерством аграрної політики України «Відмінник аграрної освіти ІІ ступеню», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Міністерства аграрної політики України.
Оновлено: 27-03-2013, 15:01 / Переглядів: 2 885
 

Авторизація