Станкевич Сергій Володимирович

 

   Станкевич Сергій Володимирович – кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

   У 2009 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Захист рослин» і здобув кваліфікацію дослідника із захисту рослин. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі зоології та ентомології.

   У 2012 р. отримав другу вищу освіту в Інституті післядипломної освіти ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» і здобув кваліфікацію спеціаліст з обліку та аудиту.

   Ще студентом став членом Харківського відділення Українського ентомологічного товариства.

   У 2012 р. закінчив аспірантуру в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

  У 2013 р. закінчив Інститут післядипломної освіти ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит», здобувши кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

   У 2012–2014 рр. працював на посаді асистента, у 2014–2017 рр. – на посаді старшого викладача кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова. З лютого 2017 р. – доцент цієї кафедри.

   У 2014 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) захистив дисертацію «Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України. Шкідливість та удосконалення заходів захисту від них» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор М.Д. Євтушенко.

   Із 2014 р. – заступник декана факультету захисту рослин із заочного відділення, із 2015 р. – заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи та із заочного відділення.

   Автор і співавтор понад 240 наукових і навчально-методичних праць, серед яких понад 35 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Іспанії, Португалії, Канади та США (п’ять із них у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science); п’яти монографій, одного розділу у англомовній монографії (Лондон, 2018), трьох винаходів та 10 навчальних посібників.

   Переможець конкурсів «Кращий молодий науковець ХНАУ-2015», «Кращий молодий науковець ХНАУ-2016» та «Кращий молодий науковець ХНАУ-2017».

   Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини-2017» за напрямом «Раціональне природокористування».

Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016–2018 рр.).

   За вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України нагороджений золотою медаллю на конкурсі «Агро–2014».

   У 2016 р. пройшов стажування в International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland) за спеціальністю «Захист і карантин рослин».

   У 2018 р. отримав міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.

   Із 2017 р. є науковим керівником аспірантки Лутицької Наталії Володимирівни; із 2018 р. – аспірантки Наконечної Юлії Олександрівни.

   Із березня 2018 р. – голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   Із вересня 2018 р. – член Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації.

   Із листопада 2018 р. – член президії Ради молодих учених при Північно-Східному науковому центрі НАН і МОН України.

   E-mail: sergejstankevich1986@gmail.comОновлено: 14-05-2019, 08:30 / Переглядів: 2 663
 

Авторизація