Станкевич Сергій Володимирович


Ідентифікатори науковця:

ResearcherID 

Пошуковий профіль на порталі НБУВ 0062904 

Google Scholar 

ORCIDID 

 Станкевич Сергій Володимирович – кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

  Ще студентом став членом Харківського відділення Українського ентомологічного товариства.

  У 2009 р. з відзнакою закінчив факультет захисту рослин Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Захист рослин» і здобув кваліфікацію дослідника із захисту рослин. У тому ж році вступив до аспірантури при кафедрі зоології та ентомології.

  У 2013 р. закінчив Інститут післядипломної освіти ХНАУ ім. В. В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит», здобувши кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

  У 2019 р. з відзнакою закінчив заочне відділення факультету захисту рослин ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Екологія» і здобув кваліфікацію дослідника із екології.

  У 2012 р. закінчив аспірантуру в ХНАУ ім. В. В. Докучаєва.

  У 2012–2014 рр. працював на посаді асистента, у 2014–2017 рр. – на посаді старшого викладача кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова. З лютого 2017 р. – доцент цієї кафедри.

  У 2014 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) захистив дисертацію «Хрестоцвіті блішки, ріпаковий квіткоїд на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України. Шкідливість та удосконалення заходів захисту від них» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор М.Д. Євтушенко.

  Із 2014 р. – заступник декана факультету захисту рослин із заочного відділення, із 2015 р. – заступник декана факультету захисту рослин з навчально-виховної роботи та із заочного відділення.

  Із жовтня 2019 р. – Голова Первинної профспілкової організації працівників освіти і науки України ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

  Автор і співавтор понад 340 наукових і навчально-методичних праць, серед яких понад 70 статей у фахових виданнях України, Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Австрії, Португалії, Канади, Японії, Великобританії, Австралії та США (20 із них у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science); шести монографій (одна із них англійською мовою), одного розділу у англомовній монографії (Лондон, 2018), трьох винаходів та 10 навчальних посібників.

  Переможець конкурсів «Кращий молодий науковець ХНАУ-2015», «Кращий молодий науковець ХНАУ-2016», «Кращий молодий науковець ХНАУ-2017», «Кращий молодий науковець ХНАУ-2018» та «Кращий молодий науковець ХНАУ-2019».

  Переможець конкурсу «Кращий молодий науковець Харківщини-2017» за напрямом «Раціональне природокористування».

  Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (2016–2018 рр.).

  Лауреат стипендії Харківської облдержадміністрації для молодих учених ім. О.Н. Соколовського (2018–2019 рр.).

  За вагомий внесок у розвиток аграрного сектора України нагороджений золотою медаллю на конкурсі «Агро–2014».

  У 2016 р. пройшов стажування в International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland) за спеціальністю «Захист і карантин рослин».

  У 2018 р. отримав міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2.

 Із 2017 р. є науковим керівником аспірантки Лутицької Наталії Володимирівни; із 2018 р. – аспірантки Наконечної Юлії Олександрівни.

  Із березня 2018 р. – голова Ради молодих учених та спеціалістів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

  Із вересня 2018 р. – член Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації, а із листопада 2019 р. – член президії Ради молодих учених при Харківській обласній державній адміністрації.

  Із листопада 2018 р. – член президії Ради молодих учених при Північно-Східному науковому центрі НАН і МОН України.

  E-mail: sergejstankevich1986@gmail.comОновлено: 3-05-2020, 12:14 / Переглядів: 4 869
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок