Стасенко Олена Миколаївна

 

   Кандидат економічних наук, старший викладач;

 Напрям наукової роботи: «Розширити та поглибити теоретичні та методологічні засади господарського механізму у галузі зерновиробництва».

   У 2009 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю економіка підприємства та здобула кваліфікацію магістра з економіки підприємства.

  У 2013 р. захистила  кандидатську дисертацію на тему «Господарський механізм підвищення ефективності виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах» за спеціальністю економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Публікації:

навчальні посібники:

 1. Гуторова О.О. Адміністративний менеджмент: навч. посібник / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ,  2014. – 383 с.

монографії:

 1. Гуторова О.О. господарський механізм ефективного виробництва зерна в сільськогосподарських підприємствах: теорія та практика / О.О. Гуторова, О.М. Стасенко – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, Федорко, 2014. – 242 с.

лекції:

 1. Гуторова О. О. Теоретико-методичні основи формування господарського механізму виробництва зерна: лекція / Гуторова О. О., Стасенко О. М. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2011. – 80 с. (4,7 ум. друк. арк.)

статті:

 1. Стасенко О.М. SPASE- метод в оцінці ефективності діяльності підприємств / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Тавр. держ. агр.-технол. ун-ту. Сер. «Екон. науки».Вип.№1(9).- Мелітополь, 2010. – С. 323-329.
 2. Стасенко О.М. Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва зерна в Україні / О.М. Стасенко, О.О. Гуторова // Вісник Харк. нац.аграр.ун-ту. Сер. «Економіка АПК і природокористування».-Х.: ХНАУ, 2011.- №3. – С. 97-105.
 3. Стасенко О.М. Сучасний стан та шляхи підвищення ефективності виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.М. Стасенко // Вісник Харк. нац.аграр.ун-ту. Сер. «Економіка АПК і природокористування».-Х.: ХНАУ,2011.- №5.- С. 366-373.
 4. Стасенко О.М.Теоретичні аспекти розвитку виробництва зерна / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Черкас. держ. техн. ун-ту. Сер. «Еконічнінауки». Вип.27. част ІІ. – Черкаси, 2011.- С. 185-189.
 5. Стасенко О.М. Підвищення ефективності зберігання зерна / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Полт. держ. академ. Вип.2(5).Т1.- Полтава:ПДАА. – 2012.- С. 282-288.
 6. Стасенко О.М.Вплив концентрації на ефективність виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах Харківської області / О.М. Стасенко, О.О. Гуторова // Вісник ХНТУСГ. Сер. «Екон. науки».Вип.125. –Харків.- 2012.- С. 124-130.
 7. Стасенко О.М.Теоретичні засади поняття господарського механізму / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Полт. держ. академ. Вип.1(4).- Полтава:ПДАА. – 2012.- С. 272-276.
 8. Стасенко О.М.Державне регулювання ціноутворення на ринку зернових в Україні / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Тавр. держ. агр.-технол. ун-ту. Сер. «Екон. науки».Вип.№1(7).Т2.- Мелітополь, 2012. – С. 165-173.
 9. Стасенко О.М. Ціна та ціноутворення на ринку зернових в Україні та Харківській області / О.М. Стасенко // Зб. наук. пр. Черкас. держ. техн. ун-ту. Сер. «Екон.науки». Вип.30. част ІІ. – Черкаси, 2012.- С. 46-51.
 10. Стасенко О.М. Прогнозирование эффективности производства зерна на примере сельскохозяйственных предприятий Харковской области / О.М. Стасенко // Бюллетень науч. работ. Вып.32. - Белгород. – БелГСХА,2012.- С. 312-323.
 11. Стасенко О.М. Динаміка та фактори формування ціни, як основний напрямок державного регулювання виробництва та реалізації зерна / О.М. Стасенко //  Зб. наук. праць з актуальних проблем економічних наук: у 2-х томах/ Наукова організація «Перспектива».Т2.-Х: Видав.дім «Гельветика», 2012, - С. 190-197.
 12. 12. Стасенко О.М. Современные тенденции прибыльности производства зерна в сельскохозяйственных предприятиях Харьковской области / О.М. Стасенко // Сб. науч. работ учасников междун. науч.-практ. конференции (г. Москва, 22 декабря 2012г.)/ научное обьединение «Московское экономическое обьединение»,2012 г. – С. 130-133.
 13. 13. Стасенко О.М. Удосконалення господарського механізму ефективного виробництва зерна у сільськогосподарських підприємствах : методичні рекомендації / О.М. Стасенко; за ред. доцента, канд. екон. наук О.О. Гуторової / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2013. – 25 с. (1,6 ум.-друк. арк.). 
 14. Стасенко О.М. Інноваційні методи зберігання зерна та розрахунок ефективності їх використання/ О.М. Стасенко// Колективна монографія. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч.1.- С.195-200.
 15. Стасенко О.М. Удосконалення інформаційного забезпечення зернового ринку як напрямок поліпшення міжнародної торгівлі/О.М. Стасенко//Інноваційна економіка АПК.- Львівський НУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, 2014.- №1(1).- С.35-39.
 16. Стасенко О.М. Коливання цін на зерно та дослідження проблем циклічності у сільському господарстві// О.М. Стасенко/Міжнародна економічна конференція «Економіка. Управління. Фінанси». - Науковий видавничий центр «Економіст» - Франкфурт-на-Майні:ОР1, Київ:ОР2, Москва:ОР2.- 2014.- С.230-235.
 17. Стасенко О.М. Оцінка ефективності управлінської праці у сільськогосподарських підприємствах як складова міжнародного менеджменту/О.М. Стасенко//Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2014 – Випуск 5. - С.61-64.


Оновлено: 26-09-2013, 14:50 / Переглядів: 1 516
 

Авторизація