Співпраця зі стейкхолдерами кафедри менеджменту і адміністрування

  Кафедра пропонує зацікавленим організаціям та особам виконання таких робіт і послуг: розробка стратегій розвитку підприємства, методологія визначення існуючої стратегії; формування моделі сучасного садівницького підприємства; удосконалення системи управління персоналом підприємства. розробка напрямів оптимізації чисельності працівників; господарського механізму функціонування та розвитку аграрного підприємства; надання консультативної допомоги агровиробникам, органам місцевого самоврядування в реалізації проектів і програм господарського, соціального і культурного розвитку сільських територій; розрахунок прогнозних показників розвитку молочного скотарства з урахуванням сезонної компоненти; надання консультативних послуг з розробки організаційно-управлінської структури, служб її забезпечення, функціонування сільськогосподарських підприємств; оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств; економіко-екологічна оцінка стану та використання земельних ресурсів; науково-методичне забезпечення аналізу тенденцій формування та використання різних категорій земель, у т.ч. сільськогосподарського призначення.

 

Договори про співпрацю кафедри

 

№ п/п

Назва установи

Термін дії договору

Електронна версія договору

1

Державне підприємство «Дослідне господарство «Кутузівка» НААН України (Харківський район Харківська область)

2018–2021 рр.

Переглянути

2

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Данилевського-1» Балаклійського району Харківської області

2016–2021 рр.

Переглянути

3

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Прогрес» Лозівського району Харківської області

2016–2021 рр.

 Переглянути

4

Товариство з обмеженою відповідальність «Новий сад» Кегічівського району Харківської області

2016–2021 рр

 Переглянути

 

Приватне підприємство «Агропрогрес»

Кегічівського району Харківської області

2017-2027 рр.

 

5

Державне підприємство дослідне господарство «Елітне» Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН України

2017–2022 рр.

 Переглянути

6

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Гусарівське» Балаклійського району Харківської області

2017–2022 рр.

 Переглянути

7

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросет» Балаклійського району Харківської області

2019– 2024 рр.

 Переглянути

8

Товариство з обмеженою відповідальністю «Відродження-СВ» Новгород-Сіверського району Чернігівської області

2019– 2024 рр.

 Переглянути

9

Товариство з обмеженою відповідальністю «Новий сад» Кегічівського району Харківської області

2017–2021 рр.

 Переглянути

 

Зустрічі зі стейкхолдерами освітніх програм

 

Зустріч зі стйкхолдерами

ОПП «Публічне управління та адміністрування»

 

  31 серпня 2020 р. в Харківській районній адміністрації Харківської області відбулася зустріч членів групи забезпечення для створення освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» Пасемко Г.П. (завідувач кафедри економічної теорії, доктор наук з державного управління, професор – голова групи забезпечення) та Гуторова О.І. (завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, доктор економічних наук, професор – заступник голови групи забезпечення) з заступником голови Харківської районної адміністрації Малишевою Оксаною Василівною.

  Під час зустрічі відбулося обговорення освітньо-професійна програми в якій міститься система освітніх компонентів на другому (магістерському) рівні вищої освіти в межах спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач ступеня магістр.

  Робоча зустріч завершилася підписанням Рецензії на освітньо-професійну програму Публічне управління та адміністрування другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування кваліфікації магістр публічного управління та адміністрування, розробленої науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного агарного ім. В.В. Докучаєва.

  Відкрита лекція «Фінансово-економічні аспекти та соціальні пріоритети функціонування ПП «Агропрогрес» Кегичівського району Харківської області», яку прочитав директор підприємства, заслужений працівник сільського господарства України Андрій Єрмійович Хвесик

  

 

  Лекцію організовано та проведено в межах дії Договору про створення і функціонування на підприємстві філії кафедри менеджменту і адміністрування факультету менеджменту і економіки ХНАУ. Модератор відкритої лекції – О.І. Гуторов, завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор.

  На лекції були присутні науково-педагогічні працівники факультету менеджменту і економіки, факультету обліку і фінансів, агрономічного факультету; аспіранти спеціальностей 051 «Економіка» та 073 «Менеджмент»; здобувачі першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

  Викладений лекційний матеріал викликав активний інтерес у слухачів, про що свідчить велика кількість питань, на які Хвесик А.Є. надав обґрунтовані відповіді. У заключному слові лектор закликав науковців до плідної співпраці та запросив студентів на виробничу практику в господарство.

  Члени організаційного комітету – декан факультету менеджменту і економіки Ю.Л. Філімонов, декан факультету обліку і фінансів О.В. Горох, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування О.І. Гуторов висловлюють подяку директору приватного підприємства «Агропрогрес» А.Є. Хвесику за цікаву та корисну лекцію, а також викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, які взяли участь у відкритому заході.Оновлено: 16-02-2021, 11:09 / Переглядів: 369
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок