Сьогодення факультету

ВІТАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»!

ВЕРЕСНЕВА ПОДОРОЖ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ У КАЗКУ

ПРИВІТАННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»!

ВІВАТ ПЕРШОКУРСНИКУ!

 

Передноворічний випуск магістрів на факультеті обліку і фінансів

Звітуємо про захист дипломних робіт магістрами спеціальності Фінанси, банківська справа

Звітуємо про роботу екзаменаційної комісії зі спеціальності «Облік і оподаткування»

 


Сьогодення факультету

 

   Факультет обліку і фінансів здійснює навчання студентів за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування». За всю історію існування факультетом підготовлено понад 6000 фахівців.

   Випускники факультету працюють на посадах провідних спеціалістів обласних і районних департаментів агропромислового комплексу, банків, КРУ, головними спеціалістами сільськогогосподарських підприємств України та країн близького зарубіжжя.

  Багато випускників успішно закінчили магістратуру за кордоном, та очолюють фінансово-аналітичні відділи закордонних компаній, є  консультантами іноземних фірм з фінансових інвестицій.

 Факультет обліку та фінансів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва пишається своїми випускниками, які продовжують навчання в аспірантурі, працюють за фахом на підприємствах різних організаційно-правових форм, в органах державного управління, у фінансово-кредитних установах різних регіонів України. 


   Діяльність факультету багатоаспектна, багатогранна. Значну увагу на всіх етапах його розвитку приділяють навчальній роботі, зміст якої полягає у вдалому поєднанні практичної і теоретичної підготовки з гуманітарних, фундаментальних, професійних дисциплін.

 

  На факультеті активно впроваджують новітні технології навчання Зокрема, у навчальному процесі задіяні комп’ютерні класи та мультимедійне обладнання, що дозволяє підвищити якість надання освітніх послуг.

   Важливою складовою діяльності викладачів факультету є методична робота. Проведення конкурсів на кращий підручник, навчальний посібник, кращу методичну розробку серед викладачів факультету сприяє підвищенню ефективності організації методичної роботи у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва в цілому. Нині забезпечення методичними матеріалами дисциплін, закріплених за кафедрами факультету становить більше 95 %.

 

 

   Наукова робота на факультеті спрямованана вирішення актуальних завдань, упровадження наукових розробок у навчальний процес та підготовку науково-педагогічних кадрів. Вона є ключовим засобом  підвищення якості підготовки фахівців, розширення їх професійного світогляду, здатності самостійно вирішувати складні теоретичні та практичні завдання, постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та самовдосконалюватись.

 Вагомі здобутки має професорсько-викладацький колектив факультету в науковій роботі. За останні п’ять років викладачами й аспірантами було захищено 4 докторських і 20 кандидатських дисертацій. А результати наукових досліджень викладачів обговорюються на конференціях, публікуються у наукових виданнях. Вже традиційним є проведення конференцій, семінарів, круглих столів на кафедрах факультету.

   Наукова робота студентів – це  підготовка наукових доповідей, рефератів, публікація статей  у збірниках наукових праць, участь у  Всеукраїнських студентських олімпіадах та наукових студентських конференціях.

   Більше 80 % студентів факультету беруть активну  участь у науковій роботі. На базі кафедр діють студентські наукові гуртки.

Наші студенти є переможцями обласних, Всеукраїнських   конкурсів наукових робіт, вузівських та Всеукраїнських олімпіад.

 

 

   Виховна робота, яку  проводять на факультеті, забезпечує розвиток особистості студента, його самовдосконалення і самореалізацію на основі актуалізації духовно-моральних, інтелектуальних та культурних цінностей, формування активної громадянської позиції.

 

 

   Важливу роль у формування справжнього фахівця АПК України має спортивне життя. Тому, студенти факультету обліку і фінансів вміло поєднують навчання та спорт. Беруть участь та стають переможцями у спортивних  змаганнях з шахів, футболу, волейболу, баскетболу, легкої та  важкої атлетики. Протягом семи років факультет займає призові місця у загальній спартакіаді серед факультетів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

 

 

  Також студенти факультету обліку і фінансів активно приймають участь у художній самодіяльності університету. Зокрема, у таких заходах, як «Туристичний зліт ХНАУ», конкурсі дебютантів «Докучаєв ФЕСТ», концертах «Студентська осінь» та «Студентська весна», конкурсах «Міс ХНАУ» та «Містер ХНАУ», у святкуванні Масляної та   багатьох інших заходах.

 

 

 

   Сьогодення факультету – це сучасні технології навчального процесу, потужна матеріальна база, глибока теоретична та практична підготовка студентів, які після закінчення факультету є затребуваними фахівцями на ринку праці.

 

 Оновлено: 10-04-2018, 11:43 / Переглядів: 1 272
 

Авторизація