Сухова Галина Іванівна

 

   E-mail: syhovagalinaiv@gmail.com

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Сухова Г.І.)

 • кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
 • тема кандидатської дисертації «Продуктивність сочевиці залежно від елементів технології в умовах Східного Лісостепу України;
 • профгрупорг кафедри, куратор студентської групи;
 • напрям наукової роботи – формування високопродуктивних посівів сочевиці;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з рослинництва для студентів спеціальності 6.090101 «Агрохімія та ґрунтознавство» / Г.І. Сухова, А.М. Ніколаєнко, Харків, ХНАУ, 2010. – 36 с.
 2. Методичні вказівки для виконання курсової роботи «Програмування врожаїв  с.-г. культур»  для студентів спеціальності 7.090101 “Агрономія” / В.Я. Бухало,  Г.І. Сухова. – Харків, ХНАУ, 2011. – 24 с.
 3. Рослинництво. Робочий зошит для семінарських занять студентів спеціальності 7.090101 «Агрономія» / Г.І. Сухова, О.В. Чигрин, В.Я. Бухало. – Харків, ХНАУ,  2014. – 46 с.
 4. Прогноз і програмування  врожаю с.-г. культур: навч. посібник / В.Я. Бухало, Г.І. Сухова. – Харків, ХНАУ, 2014. – 114 с.
 5. Системи сучасних інтенсивних технологій. Тестові завдання для визначення рівня професійної кваліфікації випускників агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» напряму підготовки 8.090101 «Агрономія» / В. Я. Бухало, Г.І. Сухова. – Харків, ХНАУ, 2014. – 18 с.
 6. Рослинництво. Робочий зошит для лабораторно-практичних занять для студентів спеціальності 6.090101 «Агрохімія та ґрунтознавство» / Г.І. Сухова, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко. – Харків, ХНАУ, 2014. – 98 с.
 7. Прогноз і програмування врожаю с.-г. культур. Тестові завдання для визначення рівня професійної кваліфікації випускників агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Cпеціаліст» напряму підготовки 7.090101 та «Магістр» напряму підготовки 8.090101 «Агрономія» / В.Я. Бухало, Г.І. Сухова. – Харків, ХНАУ, 2014. – 20 с.
 8. Основи наукових досліджень. Тестові завдання  для визначення рівня професійної кваліфікації випускників агрономічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.090101 «Агрономія» / В.Я. Бухало, Г.І. Сухова. – Харків, ХНАУ, 2014. – 16 с.

Статті:

 1. Сухова Г.І. Сорт як фактор підвищення врожайності сочевиці / Г.І. Сухова // Вісник ХНАУ / Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2009. –№ 7. – С. 81-85.
 2. Сухова Г.І. Вплив елементів продуктивності на формування врожайності сочевиці / Г.І. Сухова // Вісник ХНАУ / Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 1. – C. 51-56.
 3. Бухало В.Я. Вплив густоти рослин на формування  урожаю кукурудзи на зерно в умовах Східного Лісостепу України / В.Я. Бухало, Г.І. Сухова  // Вісник ХНАУ / Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2012. – № 2. – С. 77-81.
 4. Сухова Г.І. Якість зерна сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України / Г.І. Сухова // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. – Харків: ХНАУ, 2013. – № 9. – С. 265 – 269.

Патенти:

 

Участь у конференціях:

 1. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 20-26 квітня 2010 р.
 2. ХVІІІ науково-методична конференція науково-педагогічних працівників агроуніверситету. Особливості організації та вдосконалення навчально-виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України, 7-9  грудня 2010 р.
 3. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 11-14 січня 2011 р.
 4. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р.
 5. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
 6. Інноваційні технології підвищення ефективності виробництва і зберігання сільськогосподарської продукції. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 24-25 жовтня 2013 р.

Керівництво дипломними роботами:

 

Наукова робота:

0105U005377 Формування урожайності зернових, зернобобових, технічних культур і кормових трав у Східному Лісостепу України.

Захищено дисертацію за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво 26 березня 2013 р. на тему: «Продуктивність сочевиці залежно від елементів технології вирощування в умовах Східного Лісостепу України»Оновлено: 14-09-2015, 10:50 / Переглядів: 1 599
 

Авторизація