Сирий Володимир Миколайович

Старший викладач

 • Тема наукового дослідження: «Комп'ютерне моделювання в технологіях переробки та збереження сільськогосподарської продукції».

   У 1987 році закінчив Харківський авіаційний інститут ім. Н.Є Жуковського. Спеціальність «Авіаційні двигуни», кваліфікація «Інженер-механік», у 1998 році – Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва. Спеціальність «Аграрний менеджмент», кваліфікація «Економіст-організатор».

   З 1987 по 1994 рр. працював у Харківському авіаційному інституті ім. Н.Є Жуковського, з листопада 1994 р. перейшов до Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, де і по теперішній час працює старшим викладачем кафедри економічної кібернетики.

   Має 56 публікацій, з них 38 наукових праць, 1 авторське свідоцтво, 15 методичних розробок.


Наукові та навчально-методичні праці:

 1. Сирий В.М. Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу [Текст] // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, №6, 2014. – С. 266-271.
 2. Сирий В.М., Особливості використання електронних таблиць в агрономічних дослідженнях / В.М. Сирий, Сотников Ю.О. [Текст] // Вісник ХНАУ. – Х.: ХНАУ, № 2. – 2015. – С. 271-279.
 3. Сырый В.М. Сельское предпринимательство без кредитов и инвестиций [Текст] // Современные проблемы развития экономических и социально-трудовых отношений предпринимательства: материалы международной научно-практической конференции. Воронеж: ВГУ, 18-20 февраля 2016 г.
 4. Сирий В.М. Персональні інформаційні системи змішаного електронного документообігу підприємства / В.М. Сирий, Т.А. Бутенко, Є.С. Корсун [Текст] // Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції присвяченої 65 річниці від дня народження д.е.н., професора Петра Степановича Березівського. – Дубляни, 2016. – С. 206-208.
 5. Сирий В.М. Моделювання процесів в устаткуванні для переробки сільськогосподарської продукції [Текст] // Матер. підсумк. наук. конф. проф-виклад. складу, аспір. і здобув. – Х.: ХНАУ, 2011.- С.64 -66.
 6. Сирий В.М. Термообробка харчових продуктів з використанням струминних апаратів [Текст] // Матер. підсумк. наук. конф. проф-виклад. складу, аспір. і здобув. – Х.: ХНАУ, 2012. – С.72 -74.
 7. Сирий В.М. Хмарні сервіси в бізнесі і освіті [Текст] // Матер. підсумк. наук. конф. проф-виклад. складу, аспір. і здобув. – Х.: ХНАУ, 2013. – С.92-94.
 8. Сирий В.М. Інформатика та програмування: Методичні вказівки та завдання для проведення навчальної практики для студентів напряму підготовки 193 «Геодезія та землеустрій» / В.О. Бабенко, М.І. Бідило, Ю.В. Синявіна, В.М. Сирий, // Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х., 2011. – 32 с.
 9. Сирий В.М. Інформатика: Підготовка ділових документів: завдання для самос-тійної роботи і навчальної практики для студентів напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» і слухачів інституту післядипломної освіти / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2013. – 37 с.
 10. Сирий В.М. Інформаційні системи та технології: Текстовий редактор MS Word: метод. вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6. 030601 «Менеджмент», 6.030504 «Економіка підприємства» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 38с.
 11. Сирий В.М. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією: Технологія створення реляційних баз даних: метод. вказівки та завдання для самостійної роботи для студентів ОКР «спеціаліст» і «магістр» денної та заочної форми навчання галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Т.А. Бутенко, В.М. Сирий / Харк. нац. аграр. ун-т ім. – В.В. Докучаєва. – Х., 2014. – 27с.
 12.  Сирий В.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Застосування електронних таблиць в аналізі даних: науково-методичний коментар для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" / В.М. Сирий, Сотников Ю.О. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х., 2016. – 23 с.


Оновлено: 23-10-2013, 15:45 / Переглядів: 2 052
 

Авторизація