Свиридов Анатолій Миколайович

    

• кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор університету;

• тема кандидатської дисертації – «Окультурення опідзолених чорноземів Придністров’я при систематичному внесенні органічних добрив і кальцієвмісних сполук» зі спеціальності 06.01.03 – «ґрунтознавство»;

• напрямок наукової роботи – сучасні технології вирощування сої та сорго зернового в умовах Степу і Лісостепу України;

 

Наукові та навчально-методичні праці

кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри землеробства

імені О. М. Можейка А. М. Свиридова

1. Батулін А. О. Розробка ґрунтообробної машини для оптимізації агрофізичних властивостей ґрунту під посадку картоплі / А. О. Батулін, А. М. Свиридов // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 11 (6). – С. 3–9.

2. Зернове сорго в умовах України: наук. вид. / О. М. Лапа, В. Т. Барбарук, А. М. Свиридов, О. Л. Зозуля; ред. О. М. Лапа. – К.: ТОВ «Сингента», 2012. – 48 с.

3. Свиридов А. М. Особливості водоспоживання та формування зерна сорго в Східному Лісостепу України / А. М. Свиридов, А. А. Свиридов // Вісн. ХНАУ. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2011. – № 1. – С. 174–178.

4. Свиридов А. М. Продуктивність сорго на зерно в умовах Степу та Лісостепу України / А. М. Свиридов // Зб. наук. пр. Поділ. ДАГУ. – 2011. – С. 71–76.

5. Свиридов А. М. Ґрунтово-екологічні закономірності вирощування сорго / А. М. Свиридов // Біологічні системи: наук. жур. Чернів. НУ ім. Юрія Федьковича. – 2012. – Т. 4 (2). – С. 207–209.

6. Свиридов А. М. Обоснование параметров решетки для очистки ротора почвообрабатывающей машины КПР–3,2 / А. Н. Свиридов, А. О. Батулин // Вісн. ХНАУ. Сер. «Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки»: зб. наук. пр. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2012. – № 8. – С. 3–6.

7. Сучасні технології вирощування сорго в Степу та Східному Лісостепу України / А. М. Свиридов, М. О. Колос, А. А. Свиридов, К. М. Кохан // Посібник укр. хлібороба. – Львів, 2014. – № 1. – С. 223–225.

8. Свиридов А. М. Вплив технологій обробітку ґрунту на основні агрофізичні показники чорноземів звичайних та продуктивність зернових культур / А. М. Свиридов, М. О. Колос // Вісн. ХНАУ. – Х.: ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 2014. – № 2.

9. Свиридов А. М. Вплив стимуляторів росту на продуктивність сорго та кукурудзи на зерно в Східному Лісостепу України / А. М. Свиридов, К. М. Кохан // Вісн. Львів. НАУ. – Львів, 2014.Оновлено: 28-01-2012, 12:09 / Переглядів: 4 024
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок