Свиридова Людмила Андріївна

  

   E-mail: 

   Ідентифікатори науковця:

   Google Scholar (Свиридова Л.А.)

 • старший викладач;
 • секретар кафедри рослинництва;
 • напрям наукової роботи – технологія вирощування сорго;

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Кормовиробництво. Методичні вказівки до виконання курсової роботи студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 «Агрономія» / Є.М. Огурцов,  О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.М. Поташова, Л.А. Свиридова, В.Г. Міхєєв. – Харків, ХНАУ, 2012. – 26 с.
 2. Рослинництво. Програма і завдання для літньої навчальної практики студентами агрономічного факультету за спеціальністю 6.130102 – “Агрономія” / Є.М. Огурцов, О.В. Чигрин, С.І. Попов, Л.А. Свиридова, В.Г. Міхєєв. – Харків, ХНАУ, 2012. – 28 с.
 3. Технологія виробництва продукції рослинництва. Методичні рекомендації до навчальної практики студентів першого курсу факультету “Облік і фінанси” з напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” на базі ННВЦ “Дослідне поле” ХНАУ / Є.М. Огурцов, А.О. Рожков, О.В. Чигрин, А.М. Ніколаєнко; Л.А. Свиридова; Г.О. Куцегуб, В.Г. Михєєв. За ред. М.А. Бобро. – Харків, ХНАУ, 2013. – 21 с.
 4. Рекомендації щодо технологічного регулювання засобів механізації при збиранні зерновиїх культур / В.Ф. Пащенко, І.М. Войтов, П.П. Бабіч, Д.В. Козацький, Л.А. Свиридова та ін. – Х.: “Магда LTD”, 2010. – 14 с.
 5. Технологічні особливості збирання цукрових буряків. Рекомендації / І.М. Войтов, П.П. Бабіч, М.А. Бобро, В.Ф. Пащенко, Л.А. Свиридова та ін. – Харків: “Магда LTD”, 2010. – 12 с.
 6. Рекомендації щодо технологічного регулювання  засобів механізації при заготівлі кормів / В.Ф. Пащенко, М.П. Гусаренко, І.М. Дорожко, М.І. Оношко, Л.А. Свиридова та ін. – Харків, ХНАУ, 2010. – 14 с.

Статті:

 1. Свиридов А. М. Особливості водоспоживання та формування зерна сорго в Східному Лісостепу України / А. М. Свиридов, Л.А. Свиридова // Вісник ХНАУ. Серія “Рослинництво, селекція і насінництво, овочівництво”. Харків: ХНАУ, 2011. – №1. – С. 174–178. (0,4).
 2. Свиридов А.М. Сучасні технології вирощування сорго в Степу та східному Лісостепу України / А.М. Свиридов, Л.А. Свиридова // Посібник українського хлібороба. – №1. – 2014. – С. 223–225.

Участь у конференціях:

 1. Міжнародна наукова конференція. Екологізація сталого розвитку агросфери і ноосферна перспектива інформаційного суспільства. (Харків, 2010).
 2. Підсумкова наукова конференція професорсько-викладацького складу, наукових співробітників, аспірантів, здобувачів ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 20-26 квітня 2010 р.
 3. ХVІІІ науково – методична конференція науково – педагогічних працівників ХНАУ. Особливості організації та вдосконалення навчально – виховного процесу за умов реформування системи вищої освіти України, 7–9 грудня 2010 р.
  1. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 4-6 жовтня 2011 р.
  2. Підсумкова наукова конференція професорсько – викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 10-13 січня 2012 р.
  3. Підсумкова наукова конференція професорсько – викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва, 22-25 січня 2013 р.
  4. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів, 24–25 жовтня 2013 р.

Керівництво дипломними роботами:

 

Тема наукової роботи:

0105U005377 Формування урожайності зернових, бобових, технічних культур і кормових трав.

 

 Оновлено: 14-09-2015, 10:51 / Переглядів: 1 446
 

Авторизація