Тереняк Лілія Володимирівна

 

Кандидат наук з державного управління, доцент

Напрями наукової роботи «Стан та перспективи управління розвитком сільських територій»

У 2007 р. закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державного управління» та здобула кваліфікацію магістра державного управління.

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію  «Місцеве самоврядування як чинник розвитку сільських територій».

Публікації:

практикуми:

 1. Шевченко С.М. Правознавство: практикум / С.М.Шевченко, Л.В.Лисенко, Ю.М.Сазонова / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2011. – 60 с.
 2. Тереняк Л.В. Трудове право: практикум / Л.В. Тереняк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – 49 с.
 3. Тереняк Л.В. Адміністративне право: словник основних термінів / Л.В. Тереняк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2012. – 67 с.

лекції:

 1. Тереняк Л.В.Економіка та організація інноваційної діяльності: курс лекцій / Л.В. Тереняк / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. –  220 с. (12,78 ум. друк. арк.).

статті:

 1. Лисенко Л. В. Місцеве самоуправління в контексті демографічної ситуації в селах Харківської області / Л. В. Лисенко // Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2010. – Вип.1 (28). – С. 173-179.
 2. Лисенко Л. В. Ефективність місцевого самоврядування як чинник сталого розвитку сільських територій / Л. В. Лисенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1(4). – С. 304–311.
 3. Лисенко Л. В. Партнерська модель управління соціально-економічним розвитком сільських територій: сутність і умови формування [Електронний ресурс] / Л. В. Лисенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 8. – Режим доступу: http:// www.dy.nayka.com.ua.
 4. Лисенко Л. В. Зарубіжний досвід муніципалітетів у здійсненні політики розвитку сільських територій / Л. В. Лисенко // Вісник ХНАУ, Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ, 2011. – № 12. – С. 100-105.
 5. Лисенко Л.В. Інформаційне забезпечення діяльності органів самоврядування на селі / Л.В. Лисенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – №2(18). том 6. – С. 112-119.
 6. Тереняк Л.В. Історичні та соціально-економічні передумови формування інституту місцевого самоврядування на селі / Л.В. Тереняк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – №2(22). том 4. – С. 281-288.
 7. Тереняк Л.В. Місце самоорганізації населення в управлінні сільськими територіями / Л. В. Тереняк // Вісник ХНАУ, Серія «Економічні науки». – Харків: ХНАУ, 2013. – № 4. – С. 121-128.


Оновлено: 19-02-2013, 09:34 / Переглядів: 2 293
 

Авторизація