Ткач Людмила Іванівна

 

  • доцент, кандидат с.-г. наук; 
  • напрям наукової роботи – дослідження проблеми функціонування та організації лісового сектора економіки на засадах сталого розвитку;
  • e-mail:tkach@sa.net.ua;
  • тел.: 097-21-71-872

Наукові праці 

  1. Ткач Л.І. Аналіз стану полезахисних лісових насаджень Луганської області / Ткач    Л.І.,Біла Ю.М. //Міжнародна науково-практ. конференція «Садово-паркове господарство в  Україхні: освіта, наука і мистецтво формування ландшафту» 15-17 вересня 2011 р., Київ.5  стор.
  2. Ткач Л.І. Лісомеліоративні заходи при еколого-ландшафтній організації території  північної частини Луганської області /Ткач Л.І., Біла Ю.М. //Мат-ли Міжнародної наук.-  практ. конф., присвяченої 195-річчю від дня заснування ХНАУ ім. В.В. Докучаєва  «Проблеми сталого розвитку агросфери» – Харків, 2011. –  9 стор
  3. Ткач Л.І. Концептуальні еколого-ландшафтні підходи до захисної лісомеліорації на  території Луганської області / Ткач Л.І.,Біла Ю.М // Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, серія:  Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство. – № 4. -2011 р. 13 стор


Оновлено: 5-03-2012, 14:39 / Переглядів: 2 515
 

Авторизація