Торосов Артем Сергійович

 

  • доцент, кандидат економічних наук; завідувач лабораторії економіки і організації лісового господарства УкрНДІЛГА
  • напрям наукової роботи – економіка, організація, управління лісовим сектором; лісова політика; система управління лісами та лісовим господарством; аналіз економічної діяльності; платежі за користування лісовими ресурсами; оптимізація організаційно-виробничої структури; організаційно-правовий механізм лісового сектору
  • член-кореспондент Лісівничої академії наук України
  • за багаторічну плідну наукову роботу Торосова А.С. нагороджено іменним годинником Держкомлісгоспу України (2000 р.), Почесною грамотою Держкомлісгоспу України (2005 р.), Почесною відзнакою «Відмінник лісового господарства України».
  • тел.: (057)-707-80-44;
  • e-mail. torosov@uriffm.org.ua

 

За час науково-педагогічної діяльності Торосов А.С. опублікував понад 200 наукових праць, в тому числі близько 160 наукових і 15 науково-популярних статей та 40 навчально-методичних матеріалів, в т.ч. у співавторстві. Серед них:

Торосов А.С. Развитие системы государственного управления лесами на Украине // Труды Междунар. конференции «Лесная наука на рубеже XXI века». – Гомель: НАН Белоруси. – 1997. – С. 67-71.

Тоrosov А.Recent development of and major challenges for the national forest policy of Ukraine  Forests in transition II: Challenges in strengthening of capacities for forest policy development in countries with economies in transition/-United Nations University. – 2004. – P.376-384.

Торосов А.С. Концептуальні підходи щодо розробки Національної лісової політики України в сучасних умовах // Наукові праці ЛАН України. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2005. – С. 14-21.

Тоrosov А. Forstwirtschaft der Ukraine im wirtschaftlichen Wandel  // Forstzeitung. – Wien. –  2005. – №3. – S. 40-41.

Torosov A. Conceptual Approaches to Developing National Forest Policy for Countries in Transition // 8th International Symposium on Legal Aspect of European Forest Sustainable Development, Istanbul, Turkey. – 2006. – P.91-98.

Торосов А.С. Проблеми та методичні підходи щодо грошової оцінки земель лісового фонду при їх вилученні або погіршенні якості під антропогенним впливом // Лісівництво та агролісомеліорація. – 2007. – Вип.111. – С. 19-25.

Тоrosov А.The development of the statutory legal basis for Ukraine’s forestry under contempoprary conditions/ Proceedings of the 9th International Symposium IUFRO in Zikatar,  Armenia «Legal Aspect of European Forest Sustainable Development». – Zikatar, 2007. – P.31-34.

Torosov A. Forstwirtschaft der Ukraine im wirtschaftlichen Wandel // Forstwirtschaft und Forstreht in den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas: 1990-2007, Sarajevo, 2008. – S.99-103.

Тоrosov А. Основные тенденции развития нормативно-правовой базы лесного хозяйства Украины/ Proceedings of the 14th International Symposium IUFRO,  Republic of Belarus «Legal Aspect of European Forest Sustainable Development». – Minsk, 2012. – P. 277-282

Торосов А.С. Методичні принципи рентної концепції під час економічного оцінювання лісових ресурсів// Лісівництво та агролісомеліорація. – 2013. – Вип.123. – С. 195-201.

Torosov A. Hehre Aufforstungsziele in der ukrainischen Forstwirtschaft // Forstzeitung. – Wien. –  2015. – 126(5): 30 f.

Торосов А.С. Удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні // Наукові праці ЛАН України. – Львів, 2015. – С. 25-32.

 

   Торосов Артем Сергійович народився 24 липня 1950 року в м. Тбілісі (Грузія). У 1972 р. закінчив Грузинський сільськогосподарський інститут (тепер – Державний аграрний університет, м. Тбілісі). Спеціальність – «Лісове господарство», кваліфікація –  «Інженер лісового господарства».

   Кандидат економічних наук з 1985 р. за спеціальністю 08.00.05 – економіка, організація та управління народним господарством. Дисертаційну роботу захистив у 1984 р. в Московському лісотехнічному інституті (РФ). Вчене звання старшого наукового співробітника присвоєно у 1993 р. в УкрНДІЛГА.

   Трудову діяльність Торосов А.С. розпочав з 1972 р. в УкрНДІЛГА (аспірант, інженер, молодший науковий, старший науковий, провідний науковий співробітник, завідувач лабораторією економіки, заступник директора). Основне місце роботи – УкрНДІЛГА. На посаді заступника директора УкрНДІЛГА по науці з питань економіки працював 16 років (1995-2011 рр.); з 2011 р. – завідувач лабораторії економіки і організації лісового господарства.

   Торосов А.С. – член-кореспондент Лісівничої академії наук України з дня її заснування.

   Педагогічна робота Торосова А.С. в Харківському національному аграрному університеті пов’язана з викладанням економічних дисциплін: економіка, організація, планування та управління лісового господарства. Науково-пе­да­го­гічний стаж роботи налічує  45 років.

   Основні напрями наукових досліджень Торосова А.С.: економіка, організація, управління лісовим сектором; лісова політика; система управління лісами та лісовим господарством; аналіз економічної діяльності; платежі за користування лісовими ресурсами; оптимізація організаційно-виробничої структури; організаційно-правовий механізм лісового сектору.Оновлено: 27-11-2013, 14:43 / Переглядів: 1 133
 

Авторизація