Трофименко Михайло Євменович

  • Старший викладач;
  • Напрямнауковоїроботи – агролісомеліорація, захиснелісорозведення, об’єкти природно-заповідного фонду та організація і розвиток мисливського господарства.

 

 Народився 23 листопада 1947 р. у с. Мезин Коропського району Чернігівської області. Закінчив Брянський лісотехнічний інститут у 1969 р. Автор та керівник проектних розробок з агролісомеліорації, плантаційному лісовирощуванню, зеленому будівництву, рекультивації земель, протиерозійних гідротехнічних споруд, мисливському господарству. Автор і співавтор численних науково-методичних розробок та публікацій, а також науково-технічної і проектної документації, зокрема «Технико-экономическое обоснование создания експериментального участка местной лесосырьевой базы Херсонского ЦБЗ», «Проект создания, охраны и использования природних ресурсов регионального ландшафтного парка «Бокальская Коса», Крым, Проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об'єктів Мезинського національного природного парку та ін. Упродовж 1986-2000 рр.– викладач навчальних курсів «Лісознавство та мисливське господарство», «Сільськогосподарська екологія» і «Екологічна експертиза» на кафедрі геоекології і конструктивної географії Харківського НАУ ім. В.Н. Каразіна. Нагороджений знаками «Відмінник лісового господарства України», «Отличниклесного хазяйства СССР», «Серебряной медалью Главногокомитета ВДНХ СССР № 24288 «За достигнутые успехи в развитии народного хазяйства СССР».Загальна кількість проектних розробок та наукових і науково-методичних праць – більше70.

 

 

 

П Е Р Е Л І К

науково-технічної документації, розробленої Трофименком М. Є.

 у Харківському державному проектно-вишукувальному інституті агромеліорації і лісового господарства «Харківдіпроагроліс»

 

Пор. №

Реєстр.

інвент. №

Вид роботи

Назва документації

Рік

1

2

3

4

5

1

2658

робочий проект

Водосбросное сооружение на овраге № 1 в колхозе им. Ленина, Тростянецкого р-на,Сумской обл.

1973

2

2666

робочий проект

Водосбросное сооружение на овраге № 50 в колхозе им. Ленина, Тростянецкого р-на,Сумской обл.

1973

3

2668

робочий проект

Водосбросное сооружение на овраге № 89 в колхозе им. Петровского, Сумского р-на,Сумской обл.

1973

4

2669

робочий проект

Водосбросное сооружение на овраге № 91 в колхозе им. Петровского, Сумского р-на,Сумской обл.

1973

5

2725

техно-робочий проект

Создание и реконструкция защитных и декоративных насаждений автодороги Хотин-Мамалыга, Черновицкого облдоруправления

1974

6

2726

техно-робочий проект

Озеленениеавтопавильонов автодороги Хотин-Мамалыга, Черновицкого облдоруправления

1974

7

2727

техно-робочий проект

Создание и реконструкция защитных и декоративных насаждений автодороги Четыре Корчмы-Бричаны

1974

8

2728

техно-робочий проект

Озеленениеавтопавильонов автодороги Четыре Корчмы- Бричаны, Черновецкогооблдоруправления

1974

9

2734

звіт

Отчет по выполнениюизыскательскихработ для составления ТП лесосводки и лісоочистки в чаще Хвостохранилище вокруг Губкинскогогока

1975

10

2780

техно-робочий проект

Реконструкция земель Богомоловского карьера песка Харьковской области

1975

11

2781

робочі креслення

Создание защитных насаждений по берегам Орелеского водохранилища Харьковской области

1975

12

2833

технічний проект

Лесосводка и лісоочистка по каналу Дон-ОсколБелгородской и Воронежской областей

1975

13

2834

технічний проект

Создание защитных лесных насаждений по берегам канала Дон-Оскол Белгородской и Воронежской областей

1975

14

2835

проект

Организационно-хозяйственный план лісопаркового хозяйства г. Харькова

1975

15

2858

звіт

Отчет по изыскания мгидролесомелиоративного фонда Гослесфонда Смоленской области

1975

16

2929

робочий проект

Осушение лесных площадей в урочище «Плетневое Болото» Ершичского лесничества, кв. 66-69, Шумяческого лесхоза Смоленской области

1976

17

2930

робочий проект

Осушение лесных площадей в урочище «Попово-Буряковское», кв. 55-63, Ершичского лесничества, Шумяческого мехлесхоза Смоленской области

 

1977

1

2

3

4

5

18

3022

технічний проект

Лесопарк «Красный Бор» г. Смоленска

1977

19

3102

робочий проект

Осушение поселка «Владимирский Тупик» и прилегающих лесных площадей Тупиковского леспромхоза Смоленского обласного управления лесногохозяйства

1978

20

3103

техно-робочий проект

Осушение лесных площадей Тупикового и Василевского лесничеств, Тупиковского леспромхоза Смоленской области

1978

21

3104

техно-робочий проект

Осушение лесных площадей Тупикового и Владимирского лесничеств, Тупиковского леспромхоза Смоленской области

1978

22

3105

техно-робочий проект

Осушение лесных площадей лесничества «Загон», Сычевского леспромхоза Смоленской области

1978

23

3106

техно-робочий проект

Осушение лесных площадей Нащекинского лесничества, Сычевского леспромхоза Смоленского обласного управления лесного хазяйства

1978

24

3107

техно-робочий проект

Строительство пруда в поселке Владимирский Тупик, Тупиковского леспромхоза Смоленской области

1978

25

3109

техно-робочий проект

«Ремонт осушительной сети участка Ярцевского лесничества, Ярцевского мехолесного хазяйства Смоленской области

1978

26

3321

схема

Схема комплексного использования и охраныводных и земельних ресурсов Полесской низменности. Раздел: «Водоохранные, лесовостановительные водорегулирующие мероприятия»

1980

27

3329,

3330

робочі креслення

Создание защитных лесных насаждений по берегам канала Днепр-Донбасс

1980

29

3331

схема

Схема рекреационного устройства лесов в защитной зоне Печенежского водохранилища

1980

30

3334

прект

Нормы выхода стандартних сеянцев деревьев и кустарников в лесныхпитомниках лесной, лесостепной и степной зон и горнах районов Крыма УССР

1980

31

3354,

3355,

3356,

3357

робочий проект

Канал Днепр-Донбасс. Экспериментальный водоохранный комплекс «Устройство прибрежной водоохранной зоны, Строительство експериментального пруда –отстойника № 4, пруда-поглотителя, пруда-испарителя, пруда-поглотителя № 1 в басейне Краснопавловского водохранилища

1981

32

3358,

3359

робочий проект

Канал Днепр-Донбасс. Экспериментальный водоохранный комплекс «Устройство прибрежной водоохранной зоны, Строительство валов-распылителей и валов-канав в басейне Краснопавловского водохранилища

1981

33

3455,

3456

робочий проект

Канал Днепр-Донбасс. Экспериментальный водоохранный комплекс «Устройство прибрежной водоохранной зоны. Строительство водопоглощающих и водозадерживающих экспериментальных валов-канав, в басейне Краснопавловского водохранилища

1981

34

3466

робочі креслення

Землевание малопродуктивных земель плодородным слоем, снятым с ложа Ташликского водохранилища ЮУЭС

19

1

2

3

4

5

35

3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509,

робочий проект

Создание защитных лесонасаждений по берегам водохранилища Днестровского комплексного гидроузла

1982

36

3528

технічні умови

Саженцы деревьев и кустарников к прейскуранту (ТУ 56 УССР 166-82)

1982

37

3529

проект

Проект оптовыхцен на саженцы деревьев и кустарников, выращиваемых в лесных питомниках Украинской ССР (ГОСТ-24835-81)

1982

38

3530

проект

Проект технических условий на саженцы деревьев и кустарников (ТУ56УССР 166-82), выращиваемых в лесныхпитомниках Украинской ССР

1982

39

3570

 

Технико-экономическое обоснование создания експериментального участка местной лесосырьевой базы Херсонского ЦБЗ

1982

40

3572

робочий проект

Создание плантационных насаждений первуй очереди експериментального участка местной лесосырьевой базы ХЦБЗ

1982

41

3588

робочий проект

Создание защитных насаждений в зоне Орельского водохранилища

1983

42

3611

схема

Схема транспортного освоения спелых и приспевающих насаждений Гослесфонда Калужского управления лесногохозяйства

1983

43

3617

схема

Схема противоэрозионных мероприятий в Каневском р-не Черкасскойобласти

1983

44

3619

робочий проект

Создание плантационных насаждений второй очереди експериментального участка местной лесосырьевой базы Херсонского ЦБЗ

1983

45

3666

робочий проект

Создание плантационных насаждений третьей очереди експериментального участка местной лесосырьевой базы Херсонского ЦБЗ

1984

46

3805,

3806,

3807

схема

Схема использования, закрепления и облесения песков Варзугского лесничества Терскоголесхоза Мурманскойобласти

1985

47

3808,

3809,

3810,

3811

робочий проект

Закрепления и облесения песков Варзугского лесничества Терскоголесхоза Мурманской области

1985

48

3890,

3891,

3892,

3893,

3894,

3895,

3896,

3897

робочий проект

Создание защитных лесных насаждений в зоне Александровского и Прибугского водохранилища ЮУЭК

1985

49

5167

звіт

Ленский ЗРК. Раздел «Охрана окружающей природнойсреды »

1989

1

2

3

4

5

50

6208,

6209,

6210

робочий проект

Реконструкция Краснокутского дендропарка Краснокутской ОСС, Харьковской области

1995

51

6211,

6212,

6213,

6214

робочий проект

Создание плантационных насаждений быстрорастущих пород в Одесскомгослесхозе и Изюмском гослесхозе Одесского ОУЛХ

1995

52

6304

робочий проект

Обустройство воспроизводственного участка водоплавающей дичи. Печенежскоевдх.

1996

53

6429,

6430,

6431,

6432

робочий проект

Реконструкция Хомутовского парка г. Красноград, Харьковской обл.

1997

54

6464,

6465,

6468

робочий проект

Реконструкция насаждений и организация территории заповедного урочища «Лабиринт» Николаевской обл.

1998

55

6480,

6481,

6482,

6483,

6484

робочий проект

Охрана воспроизводства и сохранения природних комплексов и отдельных компонентов заповедника «Рацинская Дача» Вознесенского Гослесхоза

1998

56

6485,

6486, 6487,

робочий проект

Реконструкция лесных насаждений «Докучаевские полосы» Николаевсой области

1998

57

6518,

6519

проект

Проект создания, охраны и использования природних ресурсов регионального ландшафтного парка «Бокальская Коса», Крым

1999

58

6533, 6534, 6535, 6536,

проект

Проект организации лісопаркового хозяйства г. Харькова

1999

59

6563

робочий проект

Строительство противопожарного водоема в кв. 25 Опытного лесничества Степного филиала УкрНИИЛХА

2000

60

6586

робочий проект

Рекультивация песчаного карьера в Андреевском лесничестве Балаклейского Гослесхоза

2001

61

 

стаття

Збірник наукових праць «Захист довкілля від антропологічного навантаження». Мисливське господарство Харківської області. Стан та проблеми. О.Е. Некос, М.Є. Трофименко

2003

62

 

монографія

Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядження / Г.Б. Гладун, М.Є. Трофименко, М.А. Лохматов. – Харків, 2005

2005

63

7105

проект

Проект організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об'єктів Мезинського національного природного парку

2010

64

 

методичні вказівки

Основи гідротехнічної меліорації: методичні вказівки до виконання курсової роботи «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» для студентів спеціальності  6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство»  спеціалізації «Лісове господарство»/ уклад.: О.Б. Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко/ Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2010. – 59 с.

2010

65

 

тези

Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції «Проблеми архітектури та містобудівництва на трансграничних територіях» Рекреаційно-туристичний потенціал лісових земель слобожанщини. М.Є. Трофименко, В.К. Орловський

2011

 

66

7378

 

Проект лісових культур на рекультивованих землях ПАТ «Дружківське рудоуправління»

2013

67

 

методичні вказівки

Основи гідротехнічної меліорації: методичні вказівки до виконання лабораторних роботи на тему: «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» для студентів спеціальності 6.090103 – «Лісове і садово-паркове господарство» спеціалізації «Лісове господарство» / уклад.: О.Б. Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко / Харківський НАУ ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ХНАУ, 2015. – 64 с.

2015

68

 

методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему: «Проектування ставу та зрошення лісового розсадника з використанням місцевого стоку» із дисципліни «Основи гідротехнічної меліорації» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» зі спеціальності 205 – «Лісове господарство» / уклад.: О.Б. Величко, М.Є. Трофименко, М.М. Діденко. – Харків: ХНАУ, 2016. – 60 с.

2016

69

7744

робочий проект

Будівництва дороги лісогосподарського призначення в ДП«Холминське лісове господарство»

2017

70

 

звіт,

паспорт

Паспорт міського скверу ім. ак. Юр'єва м.Харків

2017

71

7767

прект

Проект Організації території та утримання дендрологічного парку загальнодержавного значення «Веселі  Боковеньки» ім. М.Л. Давидова

2018

72

18-30

робочий проект

Робочий проект будівництва автодороги лісогосподарського призначення в Тихоновицькому лісництві ДП «Корюківське ЛГ» Чернігівської області

2018

73

18-34

робочий проект

Робочий проект «Культуртехнічні роботи та створення лісових культур в кварталі №13 Кременчуцького лісництва Полтавської області»

2018

74

18-35

робочий проект

Робочий проект будівництва протипожежної водойми в Кобеляцькому лісництві ДП «Кременчуцьке ЛГ» Полтавської області

2018

75

19-29

проект

Наукове обґрунтування та проект облаштування вольєру для напіввільного утримання мисливських тварин в ДП «Шосткинське ЛГ» Сумської області

2019

76

19-24

проект

Проект протипожежного облаштування лісових насаджень ДП «Олешківське ЛГ» Херсонської області

2019

77

19-12

проект

Проект організації і розвитку мисливського господарства ДП «Великоанадольське ЛГ» Донецької області

2019

 Оновлено: 12-11-2020, 08:20 / Переглядів: 2 837
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок