Тимошевський Владислав Вікторович

 • кандидат економічних наук, доцент
 • тема кандидатської дисертації  “Економіко-екологічні аспекти раціонального використання сільськогосподарських угідь у степовій зоні України”;
 • напрям наукової роботи – еколого-економічне обгрунтування організації використання та охорони сільськогосподарських угідь в аграрних формуваннях.

Наукові праці

Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки:

 1. Просторовий розвиток країн Європейського Союзу. Сталий розвиток землекористування / Тимошевський В.В., Мокєрова Н.В. // Лекція. Харк. нац. аграр. ун-т. – Х., 2010. – 17 с.
 2. Програмне забезпечення землевпорядних та земельно-кадастрових робіт /Тимошевський В.В., Попов А.С. // Навч. посібник / Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2011. – 163 с.
 3. Управління земельними ресурсами. Том 6. Сталий розвиток сільських територій  /  Тимошевський В.В., С.С. Радомський, А.С. Попов, М.Г. Ступень, Л.В. Ткачук, Н.Є. Стойко, А.М. Шворак // TEMPUS IV. Донецьк: УНИТЕХ, 2012. – 461 с.

Статті:

 1. Оптимізація машинно-тракторних агрегатів для виконання технологічних операцій з вирощування с.-г. культур / Тимошевський В.В., Бідило М.І.,
 2. Татаринович Б.О. // Вісник ХНАУ. Сер. "Рослинництво,  селекція і насінництво, плодоовочівництво". – Х., 2010. –№7. – С 130-135.
 3. Застосування системи автоматизованого проектування в землеустрої / Тимошевський В.В., Мокєрова Н.В. // Вісник ЛНАУ. Серія Економіка АПК. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2010. – № 17 (1). – С. 327-331.
 4. Економіко-математичне обґрунтування встановлення оптимального розміру сільськогосподарського землекористування / Тимошевський В.В., Бідило М.І.,
 5. Мокєрова Н.В. // Всеукр. наук.-вироб. журнал «Інноваційна економіка». – Терноп.: ТАЙП, 2010. –№18. – С. 41-43.
 6. Оцінка природно-господарського стану використання орних земель Ульяновського району / Тимошевський В.В., Бідило М.І., Татаринович Б.О. // Вісник ХНАУ. Сер. „Рослинництво, селекція та насінництво, плодоовочівництво і зберігання". – Х., 2010. –№9. – С. 150-154.
 7. Соціально-економічні проблеми сталого розвитку землекористування / Тимошевський В.В., Бідило М.І. // Вісник ХНАУ. Сер. "Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво". – Х., 2011. №10. – С 165-170.
 8. Економічні та екологічні аспекти організації використання дефляційно небезпечних земель // Вісник ХНАУ. Сер. "Технічні науки, сільськогоспо-дарські науки, економічні науки". – Х., 2012. №12. – С. 214-220.
 9. Забезпечення ефективної організації використання земель на основі застосування методу аналізу ієрархій / Тимошевський В.В., Бідило М.І., Мокєрова Н.В. // Вісник ЛНАУ. Серія Економіка АПК. – Львів: Львів. нац. аграр. ун-т, 2012. – № 18 (1). – С. 307-316
 10. Консолідація земель сільськогосподарського призначення  //  Вісник ХНАУ. Сер. "Технічні науки, сільськогосподарські науки, економічні науки". – Х., 2012. №7. – С. 75-81.


Оновлено: 28-11-2013, 13:38 / Переглядів: 1 395
 

Авторизація