Туренко Володимир Петрович

 

   Туренко Володимир Петрович – професор, доктор с.-г. наук, завідуючий кафедрою фітопатології.

У 1977 році закінчив Харківський СГІ ім.В.В.Докучаєва з відзнакою.

У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук «Бура плямистість на насіннєвих посівах люцерни і заходи захисту від неї в Східному Лісостепу УРСР». У 2006 році захистив докторську дисертацію на тему: «Грибні хвороби насіннєвої люцерни, прогноз їх розвитку у Східному Лісостепу і Степу України» за спеціальністю 06.01.11 – фітопатологія.

З 1988 р. є членом-кореспондентом Міжнародної академії з екології і безпеки.

У 1992-2008 рр. працював деканом факультету захисту рослин ХНАУ. У 2008 році визнаний дипломантом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини -  кращі імена» у номінації «Декан».

Основний напрям наукових досліджень – розробка й  удосконалення екологічно безпечних систем захисту с.-г. культур від хвороб в умовах України. Уперше в Україні В.П.Туренком розроблено прогностичні моделі для визначення поширеності й розвитку хвороб люцерни, на їх основі – річний і багаторічний прогнози появи грибних хвороб люцерни.

В.П.Туренко є автором і співавтором понад 160 праць, у тому числі першого в Україні підручника «Фітофармакологія» (2008), співавтором наукової розробки «Розробка прийомів вирощування та захисту насіннєвої люцерни при екологічно-орієнтованій системі землеробства «No-Till» у Центральному Степу України», автором раціоналізаторського винаходу «Высевающий диск для посева семян люцерни», за який відзначений дипломом II ступеня ВДНГ СРСР.

З 2010 року – голова спеціалізованої вченої ради К 64.803.02 у ХНАУ ім.В.В.Докучаєва, з 2011 – член експертної ради із сільського господарства при Державній акредитаційній комісії України.

В.П.Туренко – голова редколегії Вісника ХНАУ (Серія «Ентомологія та фітопатологія»).

За плідну педагогічну та наукову роботу В.П.Туренко нагороджений трудовою відзнакою Мінагрополітики України «Знак Пошани» (2006 р.), почесними грамотами Мінагрополітики України, Міністерства освіти і науки.Оновлено: 5-03-2012, 13:42 / Переглядів: 3 315
 

Авторизація