Утенкова Каріна Олександрівна

Посада: доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Вчене звання: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Дисертація: «Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення в сільському господарстві» (2006р.).

Курси які викладає: «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік у банках», «Організація обліку».

Коло наукових інтересів: проблеми удосконалення методології обліку і аудиту з урахуванням МСБО і МСА. Дійсний член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України з 2012 р.

Сертифікований бухгалтер за програмою CAPA (Certified Agricultural Professional Accountant.


ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 

 1. Утенкова К.О. Аудит з нуля. Навчальний посібник. - Харків: «Фактор». – 2009. – 310с. (18,0 др. арк.)
 2. Утенкова К.О. Аудит: навчальний посібник. - Харків: ХНАУ. – 2009. – 305с. (18,5 др. арк.)(з Грифом МАП)
 3. Практичний аудит: анфас та профіль / А. Климов, О. Міронова, В. Пантелєєв, К. Утенкова. – Х.: Фактор, 2010. – 720с. (87,3 др. арк..)
 4. Облік у банках : Практ. посіб. / М. Ф. Огійчук, К.О. Утенкова, К.В. Євлампієв.  – Х.: Мадрид, 2011. – 190с (15 др. арк. ).
 5. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Алерта, 2011. – 408с. (47,43 др. арк. ) (з Грифами МОН і МАП)
 6. Бухгалтерський облік: практичний посібник/ М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова, О.В. Ковальова. - Харків: ХНАУ. – 2013. (8,8 др. арк. )
 7. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування. Навчальний посібник/ М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Є.В. Калюга та ін. – К.: «Алерта», 2013. – 444с.
 8. Облік у банках : Практ. посіб. – 2-ге вид. перероб. і допов./ М. Ф. Огійчук, К.О. Утенкова, К.В. Євлампієв.  – Х.: ПЦ «Доміно», 2014. – 187с.
 9. Бухгалтерський облік: практичний посібник. – 2-ге вид. перероб. і допов./ / М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова, О.В. Ковальова, В.Є. Тредіт. - Х. – 2015. (8,8 др. арк. )
 10. Організація і методика аудиту: навчальний посібник/ М.Ф. Огійчук, К.О. Утенкова. – К.: «Алерта», 2016. – 304с.
 11. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М. Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 1040 с.


Біографія:

   У 2002 р. закінчила з відзнакою Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва за спеціальністю «Облік і аудит» і здобула кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів; у 2005 р. закінчила Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

   У 2002 р. вступила до аспірантури на кафедру бухгалтерського обліку і аудиту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. До закінчення терміну навчання в аспірантурі завершила роботу над кандидатською дисертацією, яку успішно захистила у 2006 р. Дисертаційна робота виконана на тему: «Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення в сільському господарстві».

    З вересня 2006 року Утенкова К.О. працює викладачем кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, з вересня 2008 р. – на посаді доцента.

    Утенкова К.О. підготувала одноосібно навчальний посібник «Аудит» з грифами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства аграрної політики України, а також є автором і співавтором ще десяти навчальних посібників, у т.ч. з грифом Міністерства аграрної політики України. Є співавтором типових програм з дисциплін «Аудит», «Облік у банках».

  У 2009-2010 рр. отримувала стипендію Кабінету Міністрів України, нагороджена почесною грамотою Міністерства аграрної політики України. Приймала участь у конкурсі «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Молодий науковець». За результатами наукових досліджень стала переможцем конкурсу «Кращий молодий науковець ХНАУ – 2014».

   Підготувала 25 магістрів і близько 50 спеціалістів, успішно веде педагогічну роботу, є куратором академічної групи.
Оновлено: 27-03-2013, 13:33 / Переглядів: 3 978
 

Авторизація