Чичкалюк Т. О.,Волчецький Р. В.[Соціальні та економіко-географічні аспекти регіонального менеджменту в туризмі]

Т.О. Чичкалюк,

канд. екон. наук, доцент

Р.В. Волчецький,

здобувач

Чорноморський національний

університет імені Петра Могили

 

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ

 

В статті розглянуто особливості розробки теоретичних, методологічних і методичних питань регіонального менеджменту в туризмі, у розрізі соціальних та економіко-географічних аспектів розвитку. Запропоновано шляхи підвищення ефективності територіального управління в туристичній галузі Миколаївського регіону.

Ключові слова: регіональний менеджмент в туризмі; організація туризму; прогнозування туризму; планування туризму рекреаційні ресурси; атрактивність рекреаційних ресурсів; туристичні потреби; туристський попит; туристський ринок.

 

Бібліографічний список:

  1. Король О.Д., Крачило М.П. Сучасний туризм та його місце у суспільному виробництві // Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Зб. наук. статей. – К.: ІВЦ “Слов’янський діалог”, 1995. – С. 57-63.
  2. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент. – Львів: Магнолія плюс, 2004. – 352 с.
  3. Ларіна Р.Р. Регіональні логістичні системи (формування управління та стратегія розвитку) / НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: ВИК, 2004. – 372 с.
  4. Бабаєв В.М. Практика муніципального управління. – Харків: ХДАМГ, 2002. – 311 с.
  5. Планування території Миколаївської області. Електронне джерело. Доступ: https://vladagromadam.info/info/-teritorii-mikolaivskoi-oblasti.
  6. Устінченко Н.І. Регіональний менеджмент в туризмі та його соціальні і економіко-географічні аспекти. // Туризм у ХХІ столітті, глобальні тенденції і регіональні особливості. Матеріали ІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня. 2001р.). – К:Знання України, 2002. – 560 с.
  7. Електронне джерело. Доступ: http://www.mk.ukrstat.gov.ua.

 

  1. Chichkalyuk, R. Volchetskyi Social and economic-geographical aspects of regional tourism management. The article deals with the features of the elaboration of theoretical, methodological and methodological issues of regional tourism management, in terms of social and economic-geographical aspects of the development. The ways of improving the efficiency of territorial management in the tourism industry of the Mykolaiv region are proposed. 

According to the Main Directorate of Statistics in Mykolaiv region, in 2016 there are 261 collective accommodation facilities on 28851 places on the territory of the region, of which: hotels and similar accommodation facilities - 74 (2786 places);  specialized accommodation facilities - 187 (26065 places) (namely: sanatoriums - 13 (3918), boarding houses - 11 (2136), recreation centers - 163 (19805), which are mainly concentrated in the recreational and wellness areas of Berezansky and Ochakivsky districts,  as well as in the city of Ochakiv.

Two tourist areas are formed within the territory of the Mykolaiv region: the Black Sea and South-Buzsky.

There are three tourist zones within the Black Sea tourist area: 1. Mykolaiv tourist zone (partially). The center is the city of Mykolaiv.  The territory of Mykolaiv (partially), Vitovsky (partly), Novoodesky (partly) districts and the Mykolayiv city council. 2. Ochakiv tourist zone.  The center is Ochakiv. 3. Kobleve-Rybakivsky tourist zone.  The center is Kobleve village. The territory of Berezan district is the zone partly.

Within the territory of the Southern Bug tourist region there are three tourist zones: Pervomaysk tourist zone. The center is Pervomaysk city. Voznesensk tourist zone. The center is Voznesensk city. Novoodeska tourist zone.  The center is the city of Nova Odessa. 

Outside the tourist districts there are 3 separate tourist zones: 1. Ingulska.  The center is the city of Novy Buh 2. Kazanko-Volodymyrivska.  The center is the Kazanka village. 3. Anastasivko-Berezneguvatska. The center is the Berezneguvate village.

According to the author, the main area of territorial administration should become the tourist area.  The territorial organization of tourism is considered as the basis of regional management of territorial-recreational systems, which should become an integral part of the effective organization of the country's territory, their development must be closely linked with the development of other sectors of the national economy. 

Keywords: regional tourism management;  tourism organization;  tourism forecasting;  tourism planning; recreational resources;  attraction of recreational resources; tourist needs; tourist demand; tourist market.

 


Завантажити в PDFОновлено: 12-07-2018, 10:04 / Переглядів: 99
 

Авторизація