Крамаренко І. С.[Аналіз ринку хлібобулочної продукції України]

І.С. Крамаренко,

канд. екон. наук, доцент

Миколаївський міжрегіональний

інститут розвитку людини ВНЗ Університет «Україна»

 

АНАЛІЗ РИНКУ ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ

 

У статті проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку ринку виробництва хлібобулочних і борошняних виробів України. Сформовано динаміку та структуру ринку виробництва хліба і хлібобулочних виробів. Зроблено висновок про необхідність вирішення проблем, що виникли та впливають на виробництво  хлібобулочних і борошняних виробів в Україні.

Ключові слова: хліб, хлібобулочні і борошняні вироби, ринок хлібобулочної продукції, хлібопекарські підприємства, тіньовий ринок

 

Бібліографічний список:

  1. Костецька Н.І. Аналіз ефективності діяльності підприємств хлібопекарської галузі України / Н.І. Костецька // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2015. – № 2. – С. 124-130.
  2. Навольська Н.В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Тернопільського регіону / Н.В. Навольська // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2013. – № 2. – С. 163-166.

3.Навольська Н.В. дослідження ринку хліба і хлібобулочних виробів в Україні / Н.В. Навольська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 11. – С. 438-441.

  1. Ладико І.Ю. Аналіз стану підприємств хлібопекарської промисловості України [Електронний ресурс] / І.Ю. Ладико, М.Л. Ладико Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/SocGum/Emp/2011_23_1/03Lad
  2. Плотніков М.Ф. Стратегічні орієнтації підприємств хлібопекарської промисловості / М.Ф. Плотніков, В.В. Мосейчук // Економіка АПК. Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2007. – № 12 (158). – С. 42– 48.

6.Скопенко Н.С. Інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України: основні напрями, проблеми, ризики [Електронний ресурс] / Н.С. Скопенко. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Ekonomika/2010.../14.pdf.

  1. Офіційний сайт Державного комітету статистики України /[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Голова «Укрхлібпрому»: Понад 2 млн тонн хлібу в Україні виробляється у «тіні» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/ golova-ukrhlibpromu-ponad-2-mln-tonn-hlibu-v-ukraini-viroblaetsa-u-tini
  3. Іртищева І.О. Стратегічні перспективи конкурентоспроможності харчової промисловості України в умовах глобалізації / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька // Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2013. – 176 с.
  4. Іртищева І.О. Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька // АгроСвіт. – 2012. – №  12. – С. 32-34.
  5. Іртищева І.О. Структурні особливості харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька // АгроСвіт. – 2012. – №  13. – С. 26-29.

 

Kramarenko I.S. Analysis of Ukrainian Bakery Market. The article analyzes the current state and prospects of development of the market of bakery and flour products of Ukraine.

The analysis of dynamics and structure of the market for the production of bakery and flour products of Ukraine is carried out. The analysis of the market for bread and bakery products in Ukraine shows a tendency towards insignificant growth. Thus, the volume of sold industrial products of bread, bakery and flour products over the past three years has increased by 13652,6 million UAH or 54,5 %, while the volume of products sold abroad exceeded by 1850,9 million UAH or 74, 5 %. The largest share in the volume of sold industrial products of bread, bakery and flour products is taken by short-term storage products – 55,91 %, and long-term storage – 41,94 %. The main producers of bread and bakery products in Ukraine are presented.

The essence of the shadow market of the bakery industry and the basic preconditions that stimulate its further development are revealed. Recommendations for reducing the shadow segment on the market for the production of bread and bakery products are given.

The main problems of development and expansion of the market for the production of bakery and flour products are characterized and outlined. The research of the results of the enterprises of the production of flour products testifies to the necessity of state support for the development of the industry, as well as the search for reserves and ways to increase the efficiency of enterprises, taking into account the new trends that arise in the current conditions of the Ukrainian economy.

Key words: bread, bakery and flour products, bakery market, bakery enterprises, shadow market.

 

 


Завантажити в PDFОновлено: 13-07-2018, 08:39 / Переглядів: 212
 

Авторизація