Васько Вікторія Олександрівна

 

ВАСЬКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

КАНД. С.-Г. НАУК, СТАРШИЙ ВИКЛАДАЧ

E-mail: torivasko@gmail.com

Народилась 17.06.1991 р. У 2013 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва і вступила до аспірантури ХНАУ.

З 2013 р. працює на кафедрі генетики, селекції та насінництва.

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Мінливість кількісних і якісних ознак у М13 соняшнику під впливом диметилсульфату та гама-променів».

Виконавець завдання наукової роботи «Виділити мутантні форми соняшнику та встановити мінливість господарсько корисних ознак під впливом хімічних мутагенів і γ-опромінення».

Відповідальний секретар кафедри генетики, селекції та насінництва.

Опублікувала 23 наукові праці, в тому числі один науковий посібник, дев’ять статей (дві з них – за кордоном) та 13 тез доповідей на конференціях.

Публікації за  останній період:

Науковий посібник:

Кириченко В. В. Індукований мутагенез в селекції соняшнику: навч. посіб. // В.В. Кириченко, В. О. Васько, О. М. Брагін, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН.  Харків: НТМТ, 2017. – 148 с.

Статті:

  1. Гудим О.В., Васько В.О. Ефективність використання експериментального мутагенезу в селекції рослин // Вісн. ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». Харків, 2015. Вип. 1. С. 87–97.
  2. Васько В.О., Гудим О.В., Рожак О.Г. Застосування експериментального мутагенезу в селекції рослин. Серія «Селекція і насінництво»: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр’єва. Харків, 2015. Вип. 107. С. 8–18.
  3. Кириченко В. В., Васько В. О. Мутантна дія диметилсульфату на мейоз М1 соняшнику // Селекція і насінництво. 2015. Вип. 108. С. 99–105.
  4. Кириченко В. В., Васько В. О. Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гамма-променів та диметилсульфату // Селекція і насінництво. 2016. Вип. 109. С. 19–29.
  5. Васько В. О. Вплив хімічного та фізичного мутагенів на господарсько цінні ознаки М1 соняшнику // Вісник ХНАУ Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2015. Вип. 2. С. 55–66.
  6. В. О. Васько, О. В. Гудим, В. В. Кириченко, Т. І. Гопцій Мінливість морфологічних ознак рослин під впливом гамма-променів // Вісник ХНАУ. Серія «Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво і зберігання». 2016, вип.1. С. 133-140.
  7. Васько В. О., Супрун О. Г. Біохімічна характеристика олії насіння мутантних форм соняшнику // Селекція і насінництво. 2017. Вип. 111. С. 144–150.
  8. Васько В. А., Кириченко В. В. Полевая всхожесть семян М1, М2 и М3 подсолнечника в зависимости от последействий мутагенов // Вестн. Белорус. гос. с.-х академии. 2016 № 4. – 39 с.
  9. Vasko V., Kyrychenko V. Variability of valuable economic traits in M1 and M2 sunflower generations influenced by dimethyl sulfate and γ-rays / V. Vasko,V. Kyrychenko // Žemės ūkio mokslai. 2016. T. 23. Nr. 4. P. 168-177.


Оновлено: 12-11-2018, 08:58 / Переглядів: 444
 

Авторизація