Васильєва Юлія Володимирівна

 

   Васильєва Юлія Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У 2008 р. з відзнакою закінчила магістратуру факультету захисту рослин ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У 2011 р. закінчила аспірантуру в ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

   У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук (16.00.10 – ентомологія) на тему: «Шкідливі комахи амаранта у Східному Лісостепу України. Біологія, екологія, заходи захисту».

   З 2012 по 2019 р. – секретар кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

  З квітня 2014 по жовтень 2016 р. була головою профбюро факультету захисту рослин, а по 2019 р. – членом профкому університету й уповноваженою особою з гендерних питань від трудового колективу ХНАУ.

   Протягом 2015–2018 рр. – керівник наукового студентського гуртка кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

   Автор і співавтор понад 60 наукових праць та одного винаходу (Патент на корисну модель № 85834 Україна, А01М 1/10. Чотиристороння пастка для комах «КОМПАС»). Співавтор навчального посібника «Родентологія» з грифом Міністерства аграрної політики та продовольства України (2015 р.).

    E-mail: vasilevaula952@gmail.comОновлено: 3-05-2020, 11:46 / Переглядів: 2 350
 

Авторизація