СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 64.803.01

 


З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

за спеціальністю  08.00.03«Економіка та управління національним господарством»

 

  Створена Наказом Міністерства освіти і науки України №387 від 04.03.2020 р.

  Термін дії – до 31 грудня 2020 р.

 

 


К 64.803.01

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Спеціальність

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

 

Голова ради:

1.      Ульянченко Олександр Вікторович, д.е.н., професор, ректор, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови:

2.      Кошкалда Ірина Віталіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03.

Секретар ради:

3.      Бутенко Тетяна Андріївна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03.

Члени ради:

4.      Вараксіна Олена Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри, Полтавська державна аграрна академія, спеціальність 08.00.03;

5.      Гуторов Олександр Іванович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

6.      Литвинов Анатолій Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, спеціальність 08.00.03.

7.      Ломовських Людмила Олександрівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

8.      Мерчанський Володимир Вікторович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Харківська державна зооветеринарна академія, спеціальність 08.00.03;

9.      Олійник Олександр Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

10.  Олійник Таміла Іванівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

11.  Перебийніс Василь Іванович, д.е.н., професор, професор кафедри, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», спеціальність 08.00.03;

12.  Петров Вадим Миколайович, к.е.н., доцент, проректор, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

13.  Шелудько Руслан Миколайович, к.е.н., доцент, перший проректор, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03;

14.  Шиян Дмитро Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, спеціальність 08.00.03;

15.  Ярова Валентина Василівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, спеціальність 08.00.03.

 

 

 

Секретар спеціалізованої вченої ради

Ульянова Алла Володимирівна

корп. 1, поверх 3, к. 304

тел. 99-73-01

 

 

 АВТОРЕФЕРАТИОновлено: 21-04-2020, 11:49 / Переглядів: 15 920
 

Авторизація