Зональні ресурсоощадні ґрунтозахисні системи землеробства

 

[spoiler=Сівозміни короткої ротації]

Автори розробки:
    д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. УААН Будьонний Ю.В.;
    кандидати с.-г. наук, доценти Кудря С.І., Кудря Н.А., Клочко М.К.

    На основі запровадження вузькоспеціалізованих короткоротаційних сівозмін розроблено науково обґрунтовану найбільш оптимальну форму організації території землекористування та структуру посівних площ.

Розробка забезпечує:

 • підвищення економічної ефективності на 11%;
 • стабілізацію стану довкілля;
 • підвищення продуктивності орних земель на 10-20%;
 • покращання якості врожаю;
 • відтворення родючості ґрунту для оптимізації умов життя рослин.

 

    Результати досліджень використані під час розробки «Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області» та «Системи ведення сільського господарства Харківської області»

Вид продукції:

 • науково-методичні рекомендації;
 • консультації;
 • моделювання систем землеробства для конкретних умов господарств.

Вартість розробки договірна

Контактна інформація:
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в „Комуніст–1”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, каф. землеробства ім. О.М. Можейка
тел.: (0572) 99-79-60; 99-78-10
E-mail: office@knau.kharkov.ua   kudria-sergii@rambler.ru

[/spoiler]

[spoiler=Система комбінованого обробітку ґрунту під культури польових сівозмін]

Автори розробки:
    д-р с.-г. наук, професор, чл.-кор. УААН Будьонний Ю.В.;
    кандидати с.-г. наук, доценти Шевченко М.В, Синявін В.Д.

    Розроблено ґрунтозахисну ресурсозберігальну екологобезпечну система основного обробітку ґрунту в польових сівозмінах для умов лівобережного Лісостепу та північної частини Степу України.

Комбінована система основного обробітку ґрунту в сівозмінах передбачає:

 • періодичне застосування оранки тільки під найбільш вимогливі культури;
 • використання чизельних і дискових знарядь.

Комбінована система основного обробітку ґрунту в сівозмінах забезпечує:

 • покращання структурності ґрунтів та їх протиерозійної стійкості;
 • збереження та відтворення родючості ґрунтів;
 • зниження пестицидного забруднення довкілля;
 • скорочення витрат під час проведення основного обробітку на 20-30%;
 • підвищення продуктивності сівозмін на 7-10%.


 Результати досліджень використані під час розробки «Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області» та «Системи ведення сільського господарства Харківської області»

Вид продукції:

 • науково-методичні рекомендації;
 • консультації;
 • моделювання систем землеробства для конкретних умов господарств.

Вартість розробки договірна

Контактна інформація:
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в „Комуніст – 1”,
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, каф. землеробства ім. О.М. Можейка
тел.: (0572) 99-79-60; 99-78-10
E-mail: office@knau.kharkov.ua   kudria-sergii@rambler.ru

[/spoiler]

[spoiler=Сівалка прямої сівби]

Автори розробки: завідувач кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доктор техн. наук, професор Пащенко В.Ф., канд. техн. наук Дьяконов С.О., асистент Кім В.В.

 

Експериментальна сівалка прямої сівби    Сівалка прямої сівби призначена для посіву зернових, зернобобових, круп’яних культур з одночасним внесенням добрив в умовах мінімальної та полицевої системи обробітку ґрунту, а також прямої сівби. Посів виконується рядковим способом з міжряддям 15 см.
    Сівалка прямої сівби складається з ґрунтообробної приставки і шарнірно приєднаної до неї серійної зернової сівалки типу СЗ-5,4. Робочими органами приставки є хвилясті диски. В процесі роботи хвилястий диск обробляє смугу ґрунту шириною біля 5 см, до якої сошник сівалки загортає насіння.

Відмінні особливості:

 1. Дешевша від зарубіжних аналогів.
 2. За наявності сівалки типу СЗ-5,4 необхідно тільки придбати ґрунтообробну сівалку.
 3. Легко переобладнується із сівалки прямої сівби у звичайну зернову сівалку і навпаки.
 4. В агрегаті з тракторами класу 3 т забезпечується їх раціональне завантаження.
 5. На відміну від сівалок прямої сівби з робочими органами підрізаючого типу задовільно працює на полях, багатих пожнивними залишками, та забезпечує більш рівномірний розподіл насіння за глибиною.
 6. Можна використовувати і для прямої сівби в агрегаті з тракторами 3 т, і для посіву тільки сівалкою по підготовленому ґрунті з тракторами класу 1,4 т.

 

    Експериментальний варіант приставки із сівалкою пройшов випробування на дослідному полі ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Контактна інформація
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Докучаєвське-2",
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва
тел. (057) 709-03-00, (0572) 99-74-56

[/spoiler]

[spoiler=Агропроект технічного забеспечення технологій вирощювання просапних культур з використанням орно-просапного трактора ХТЗ-16131 і сільськогосподарських машин та знарядь вітчизняного виробництва]

Автор розробки – завідувач кафедри механізації та електрифікації сільськогосподарського виробництва ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, доктор техн. наук, професор Пащенко В.Ф.


    Проект направлений на підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції і сприяння розширенню виробництва вітчизняної техніки заводами сільгоспмашинобудування.

Проект передбачає:

 • розробку технологічних карт вирощування просапних культур;
 • формування комплексів машин залежно від сучасних технологій вирощування просапних культур з використанням трактора ХТЗ-16131 і сільськогосподарських машин вітчизняного виробництва;
 • модернізацію існуючих машин і знарядь, а також тих, які необхідно поставити на виробництво для забезпечення сучасних технологій вирощування просапних культур;
 • розробку програми реалізації проекту;
 • економічне обґрунтування запропонованих технологій вирощування просапних культур;
 • формування на конкурсній основі учасників реалізації проекту;
 • визначення термінів, місць та обсягу реалізації проекту.

Основними ознаками запропонованої технології з використанням трактора класу 3 т є:

 • збільшення продуктивності агрегатів на весняно-польових роботах;
 • заміна боронування ґрунту зубовими боронами на операцію вирівнювання ґрунту, що створює кращі умови для виконання таких операцій;
 • одним енергозасобом виконуються роботи основного обробітку ґрунту, внесення добрив, передпосівний обробіток ґрунту, сівба, догляд за рослинами і збирання цукрових буряків;
 • об’єднання операцій передпосівного обробітку ґрунту, посіву, стрічкового внесення гербіцидів або рідинних добрив, а також операцій для міжрядного обробітку ґрунту і внесення рідинних добрив або гербіцидів.

 

    Економічна ефективність використання трактора ХТЗ-16131 з набором нових вітчизняних сільськогосподарських машин при вирощуванні просапних культур дозволяє збільшити продуктивність праці на 10...30%, зменшити: витрати пального – на 15...25%, коштів – на 10...22%, собівартості продукції – на 8...17%, а також підвищити рівень рентабельності виробництва в 1,3...1,6 раза.

 

    Найбільш вагомий економічний ефект дає застосування технології для вирощування цукрових буряків.

Вартість впровадження договірна

Контактна інформація:
Адреса: 62483, Харківська область, Харківський район, п/в "Комуніст - 1",
ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, кафедра механізації та електрифікації с.-г. виробництва
тел. (057) 709-03-00, (0572) 99-74-56

[/spoiler]

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оновлено: 30-07-2013, 14:55 / Переглядів: 3 035
 

Авторизація