Вчена рада

 

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

п/п

Посада

ПІБ

1.       

Ректор, д-р екон. наук, професор, чл.-кор. НААН України (голова ради)

УЛЬЯНЧЕНКО О.В.

2.       

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри фінансів (заступник голови)

ОЛІЙНИК О.В.

3.       

Д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри землеробства ім. О.М. Можейка (заступник голови)

ШЕВЧЕНКО М.В.

4.       

Канд. ф.-м. наук,  доцент  кафедри фізики та вищої математики (вчений секретар ради)

МАСЛЕННІКОВ Д.І.

5.       

Д-р с.-г. наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та геоінформатики

АЧАСОВ А.Б.

6.       

Головний бухгалтер

БАБАРИКА Я.В.

7.       

Д-р біол. наук, професор кафедри екології та біотехнології

БІЛЕЦЬКИЙ Є.М.

8.       

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, підприємництва і організації виробництва

БІЛОУСЬКО Т.Ю.

9.       

Д-р с.-г. наук,  чл.-кор. НААН України, професор кафедри рослинництва

БОБРО М.А.

10.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій, консалтингу і туризму

БУТЕНКО Т.А.

11.   

Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, канд. екон. наук, доцент

ВАСИЛІШИН С.І.

12.   

Декан факультету лісового господарства,  канд. с.-г. наук,  доцент

ВЕДМІДЬ М.М.

13.   

Канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісових культур і меліорацій

ВЕЛИЧКО О.Б.

14.   

Керівник Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, доцент

ВОЛОШАН М.М.

15.   

Канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри мовних дисциплін

ГЕРМАН Л.В.

16.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри генетики, селекції та насінництва

ГОПЦІЙ Т.І.

17.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри планування територій населених пунктів та будівництва

ГОПЦІЙ О.Б.

18.   

Канд. екон. наук, професор кафедри статистики і економічного аналізу

ГОРКАВИЙ В.К.

19.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри менеджменту  і адміністрування 

ГУТОРОВ О.І.

20.   

Канд. філос. наук, професор університету, доцент кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

ГАВРИЛЮК Ю.М.

21.   

Декан факультету обліку і фінансів, канд. екон. наук, доцент

ГОРОХ О.В.

22.   

Студентка магістратури агрономічного факультету, 2 курс

ГРИГОР’ЄВА М.Г.

23.   

Комендант гуртожитку №5

ГУДЗЬ І.В.

24.   

Д-р с.-г. наук, професор,  завідувач кафедри ґрунтознавства

ДЕГТЯРЬОВ В.В.

25.   

Директор бібліотеки

ДОВГАЛЮК С.О.

26.   

Декан факультету захисту рослин, канд. с.-г. наук, доцент

ЗАБРОДІНА І.В.

27.   

Канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки, психології та права

ЄВСЮКОВ О.Ф.

28.   

Почесний ректор ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, канд. біол. наук, професор, зав. кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова

ЄВТУШЕНКО М.Д.

29.   

Д-р біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та фізіології рослин

КОЛУПАЄВ Ю.Є.

30.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру

КОШКАЛДА І.В.

31.   

Канд. іст. наук, доцент, професор університету, завідувач кафедри філософії, історичних і соціальних дисциплін

КРАВЦОВ А.І.

32.   

Декан факультету інженерів землевпорядкування, канд. екон. наук, професор університету

КНЯЗЬ О.В.

33.   

Студентка факультету захисту рослин, 2 курс

ЛІТВІН А.В.

34.   

Студентка факультету лісового господарства, 3 курс

МАЛЯРОВА Ю.Р.

35.   

Д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва

МИРОСЬ В.В.

36.   

Д-р с.-г. наук, ст. наук. співроб., завідувач кафедри технічного забезпечення агропромислового виробництва

МИХАЛЬЧЕНКО С.А.

37.   

Д-р пед. наук, професор кафедри менеджменту  і адміністрування

НАГАЄВ В.М.

38.   

Канд. с.-г. наук , доцент кафедри лісоуправління та лісоексплуатації

НАЗАРЕНКО В.В.

39.   

Аспірантка кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова 

НАКОНЕЧНА Ю.О.

40.   

Канд. екон. наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

ОГІЙЧУК М.Ф.

41.   

Д-р екон. наук, професор, завідувач кафедри прикладної економіки і міжнародних економічних відносин

ОЛІЙНИК Т.І.

42.   

Д-р наук з держ. упр., професор,  завідувач кафедри економічної теорії

ПАСЕМКО Г.П.

43.   

Канд. екон. наук, доцент, професор університету, завідувач кафедри землевпорядного проектування

ПЕТРЕНКО О.Я.

44.   

Проректор з науково-педагогічної роботи, канд. екон. наук, професор університету

ПЕТРОВ В.М.

45.   

Канд. с.-г. наук , доцент кафедри лісівництва ім. Б.Ф. Остапенка

ПОЗНЯКОВА С.І.

46.   

Керівник Центру міжнародного співробітництва та академічної мобільності, д-р екон. наук

ПОПОВ А.С.

47.   

Директор ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство»

ПРИЙМАК Г.П.

48.   

Голова ОРСС

ПРИХОДЬКО С.М.

49.   

Керівник навчального відділу

ПУСТОВОЙТ Т.П.

50.   

Д-р с.-г. наук, ст. наук. співроб. завідувач кафедри лісових культур і меліорацій

РАСПОПІНА С.П.

51.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри рослинництва

РОЖКОВ А.О.

52.   

Д-р фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри фізики та вищої математики

РОХМАНОВ М.Я.

53.   

Декан агрономічного факультету, канд. с.-г. наук, доцент

РОМАНОВ О.В.

54.   

Канд. хім. наук, доцент, завідувач кафедри загальної хімії

СВІЩОВА Я.О.

55.   

Голова профспілкового комітету, канд. екон. наук, доцент

СИНЯВІНА Ю.В.

56.   

Завідувач кафедри фізвиховання

ТРЕГУБ К.М.

57.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри фітопатології

ТУРЕНКО В.П.

58.   

Студентка магістратури факультету обліку і фінансів, 2 курс

ТУТОВА Т.Ю.

59.   

Декан факультету менеджменту і економіки, канд. екон. наук, доцент

ФІЛІМОНОВ Ю.Л.

60.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри агрохімії

ФІЛОН В.І.

61.   

Студентка магістратури агрономічного факультету, 2 курс

ШАРАФАНОВА І.М.

62.   

Перший проректор, канд. екон. наук, доцент

ШЕЛУДЬКО Р.М.

63.   

Проректор по адміністративно - господарській роботі

ЮЩУК Д.Д.

64.   

Канд. екон. наук, доцент, завідувач кафедри статистики і економічного аналізу

ЯРОВА В.В.

65.   

Д-р с.-г. наук, професор, завідувач кафедри плодоовочівництва і зберігання

ЯРОВИЙ Г.І.

 

   

Положення про Вчену раду Харківського  національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Форма "Список навчально-методичних праць та / або наукових праць"

 

2016-18 н.р.

 

2019

Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 30 січня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 27 лютого 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 27 березня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 24 квітня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 22 травня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 31 травня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 19 червня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 24 червня 2019 року
Засідання вченої ради Харківського національного університету ім. В.В. Докучаєва від 28 серпня 2019 року
Оновлено: 1-10-2019, 13:33 / Переглядів: 2 854
 

Авторизація