Величко Людмила Леонідівна

  Доцент кафедри ґрунтознавства. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Влияние окультуривания на плодородие дерново-подзолистой почвы центрального правобережного Полесья УССР». У цьому ж році отримала вчений ступінь кандидат сільськогосподарських наук.

  1. Величко Л.Л. Вплив полезахисних лісових насаджень на показники родючості чорнозему звичайного еродованого / Л.Л. Величко // Вісник ХНАУ. – Х., 2011. – №1. – С. 131-134.
  2. Величко Л.Л. Еколого-меліоративна роль захисних лісових насаджень у складі лісомеліоративного комплексу та заходи її підвищення в умовах пересіченого рельєфу лісо травного ландшафту лівобережного Лісостепу України / Л.Л. Величко, О.Б. Величко // Матер. Міжнар. наук.-практич. конфер. «Проблеми сталого розвитку агросфери». – Х.: ХНАУ, 2011. – С. 108-110.


Оновлено: 30-10-2013, 09:26 / Переглядів: 1 277
 

Авторизація