Виховна робота кафедри фінансів

  Кафедра фінансів проводить виховну роботу на основних принципах формування людини як усебічно розвиненої особистості, викладених у ряді законодавчих актах і нормативних документах стосовно питань освіти, виховання, охорони здоров'я, соціально-правового захисту студентської молоді. Серед них – Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про вищу освіту», «Національна доктрина розвитку освіти в ХХІ столітті», Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття», Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр., Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 рр., Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, План виховної роботи ХНАУ ім. В.В. Докучаєва на 2020–2021 рр. та ін.

  Виховна робота на кафедрі охоплює усі напрямки виховання молодої людини та здійснюється згідно з основними положеннями формування особистості майбутнього фахівця з фінансів, банківської справи та страхування, здатного до якісної професійної діяльності, творчості та самовдосконалення.

  Викладацький склад кафедри разом із кураторами академічних груп активізує творчу діяльність студентів, заохочуючи їх до участі в позанавчальних освітніх та виховних заходах, організованих кафедрою, факультетом, університетом. У своїй роботі педагоги виходять із того, що виховання – багатогранний і складний процес, який передбачає формування в студента єдиної системи цінностей. Такі цінності включають ставлення до себе та оточуючих, до професії, суспільства, своєї країни.

  Протягом навчального року викладачі кафедри працюють над реалізацією проєкту «Фінансова грамотність», спрямованого на підготовку кваліфікованих фахівців, їх виховання на фундаментальних положеннях фінансової науки, фінансової безпеки та ефективної економіки.

  Задля реалізації визначень цілей та завдань виховної роботи зі студентською молоддю кафедра фінансів щорічно проводить заходи за такими напрямами:

 • національно-патріотичне виховання;
 • громадянсько-правове виховання;
 • фізичне виховання та формування засад здорового способу життя;
 • моральне виховання та волонтерський рух; трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • інформування студентів про конкурси, акції, фестивалі, форуми та інші заходи;
 • виховна робота в гуртожитках.

  Активними провідниками індивідуальної виховної роботи кафедри є куратори академічних груп, які, маючи особливий підхід до кожного зі студентів, надають їм усебічну допомогу під час вирішення нагальних проблем, що виникають протягом студентського життя. Куратори організовують відвідування студентами парків, музеїв, театрів, виставок тощо; проводять екскурсії до провідних підприємств, організацій, установ (банків, відділень Державного казначейства, страхових компаній тощо); організовують зустрічі з діячами культури, літератури, мистецтва.

  Конкретними складовими виховної роботи є:

 • проведення інформаційних оглядів, тематичних бесід, присвячених історичним подіям, визначним датам і відомим особистостям;
 • робота над реалізацією проєкту «Фінансова грамотність»;
 • участь у підготовці і проведенні заходів на рівні факультету або університету;
 • організація, підготовка і проведення тематичних вечорів зі студентами; культурно-просвітницьких зустрічей із представниками творчої інтелігенції, цікавими особистостями;
 • забезпечення участі студентів у культурно-масових заходах, які проводяться іншими організаторами на факультеті чи в університеті;
 • відвідування студентами вистав, концертів, інших культурно-просвітницьких заходів;
 • робота з активом академічних груп, індивідуальна виховна робота зі здобувачами, які проживають у гуртожитках.

 Для формування правової та комунікативної культури студентів, їхньої активної громадянської позиції викладачі кафедри висвітлюють на лекціях і семінарських заняттях питання загальнолюдських цінностей, моралі та менталітету українського народу.

 Тільки шляхом поєднання спільних зусиль на рівні «університет–факультет–кафедра–студент» можливе ефективне функціонування і розквіт університету, запорукою чого є організаційно-виховна робота.Оновлено: 21-04-2021, 10:00 / Переглядів: 174
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок