Вільна Вікторія Віталіївна

 

 

   Вільна Вікторія Віталіївна кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

   У 2010 р. закінчила Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Захист рослин» і здобула кваліфікацію дослідника із захисту рослин.

    У 2011 р. вступила до аспірантури при кафедрі зоології та ентомології та продовжила працювати над темою «Хрестоцвіті клопи на олійних капустяних культурах у Східному Лісостепу України. Біологія, екологія і заходи щодо обмеження їх чисельності і шкідливості».

   У 2014 р. достроково закінчила аспірантуру.

   Із січня 2015 р. – асистент кафедри зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

   У 2016 р. у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) захистила дисертацію «Хрестоцвіті клопи на ріпаку ярому й гірчиці у Східному Лісостепу України та удосконалення заходів обмеження їх чисельності» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 16.00.10 – ентомологія. Науковий керівник – кандидат біологічних наук, професор М. Д. Євтушенко.

   Із 2016 р. працює на посаді викладача на кафедрі зоології та ентомології ім. Б.М. Литвинова.

   Автор та співавтор понад 40 наукових праць (дві із них у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази Web of Science), у тому числі співавтор трьох монографій (одна із них англійською мовою) і двох патентів.Оновлено: 3-05-2020, 11:47 / Переглядів: 2 043
 

Авторизація