ВІСНИК ХНAУ Серія Біологія 2018 вип.1 (43)

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2018, ВИП. 1

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2018, IS. 1 (43)

 

 

ОГЛЯДИ

 SURVEYS

Колупаев Ю. Є., Горєлова О. І., Ястреб Т. О. Механізми адаптації рослин до гіпотермії: роль антиоксидантної системи

Kolupaev Yu. E., Gorelova E. I., Yastreb Т. О. Mechanisms of plant adaptation to hypothermia: role of antioxidant system

6

 

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Ястреб Т. О., Кокорев О. І., Гавва К. М., Колупаєв Ю. Є., Дмитрієв О. П. Вплив донорів оксиду азоту на стан продихів рослин арабідопсису, дефектних за жасмонатним і саліцилатним сигналінгом

Yastreb Т. О., Kokorev A. I., Gavva E. N., Kolupaev Yu. Е., Dmitriev А. P. Influence of nitric oxide donors on state of stomata in Arabidopsis plants, defective in jasmonate and salicylate signaling

34

Бабенко Л. М. Вплив стресових температур на активність ліпоксигеназ у Triticum spelta

Babenko L. M. Influence of stress temperatures on lipoxygenase activity in Triticum spelta

40

Авксентьєва О. О., Терентьєва Н. В. Вплив екзометаболітів мікроміцетів роду Fusarium на ростову реакцію і активність пероксидази у ізогенних за генами VRN ліній пшениці в умовах in vivo та in vitro

Avksentiieva O. O., Terentiieva N. V. Influence of exometabolites of fusarium micromycetes on growth reaction and peroxidase activity in wheat lines isogenic by VRN genes in vivo and in vitro

46

Карпець Ю. В., Шкляревський М. А., Лугова Г. А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайної дією донора NO нітропрусиду натрію. 1. Підвищення стійкості до інфекційного вилягання

Karpets Yu. V., Shklyarevskiy M. A., Lugova G. A. Induction of nonspecific resistance of Scotch pine seedlings under influence of NO donor sodium nitroprusside. 1. Increase of resistance against root rot disease

57

Карпець Ю. В., Шкляревський М. А., Лугова Г. А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайної дією донора NO нітропрусиду натрію. 2. Підвищення стійкості до ґрунтової посухи

Karpets Yu. V., Shklyarevskiy M. A., Lugova G. A. Induction of nonspecific resistance of Scotch pine seedlings under influence of NO donor sodium nitroprusside. 2. Increase in resistance against soil drought

66


ДИСКУСІЯ

DEBATE

Іванищев В. В. Проблемні питання в біохімії фотосинтезу

Ivanishchev V. V. Problematic questions in biochemistry of photosynthesis

76


РЕЦЕНЗІЇ

REVIEWS


Оновлено: 7-03-2018, 10:04 / Переглядів: 2 061
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок