Захарченко О.В. Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах

О.В. Захарченко,

 канд. екон. наук, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

В РИНКОВИХ УМОВАХ

 

Бібліографічнийсписок: 1. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В.Г. Андрійчук. – 2-ге вид., доп., перероб. – К.: КНЕУ, 2004. – 624 с. 2. Економіка підприємств: підручник / Ф.В. Горбонос, Г.В. Черевко, Н.Ф. Павленчик, А.О. Павленчик. – К.: Знання, 2010. – 463 с. 3. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах: підручник / С.П. Азізов, П.К. Канійський, В.М. Скупий / за ред. проф. С.П. Азізова. – К.: ІАЕ, 2001. – 834 с. 4. Підгорна І.Є. Критерії та показники ефективності функціонування нових організаційних форм в умовах ринку / І.Є. Підгорна; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 1997. – 39 с. 5. Роббинз С.П. Менеджмент: Пер. с англ. / С.П. Роббинз, М. Коултер. – 8-е издание. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 1056 с.

 

Захарченко О.В. Економічна ефективність господарювання сільськогосподарських підприємств в ринкових умовах. Визначено, що важливою складовою виробничих процесів є його економічна ефективність, яка визначається за допомогою системи показників. Досліджено, що із зменшенням розмірів підприємств знижуються показники економічної ефективності.

 

Zakharchenko O. The economic efficiency of management of agricultural enterprises in market conditions. It was determined that an important part of the production process is its economic efficiency, which is determined by the system parameters. Investigated that with decreasing size enterprises decline in economic efficiency.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:13 / Переглядів: 140
 

Авторизація