Кучер Л.Ю. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах

Л.Ю. Кучер,

 канд. екон. наук, ст. наук. співр.

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Бібліографічнийсписок: 1. Прогнозування виробництва продукції рослинництва та його ресурсне забезпечення в Україні / С.М. Кваша, М.М. Ільчук, І.А. Коновал, М.М. Федюшко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 244 с. 2. Грабовецький Б.Є. Теоретико-методологічні основи аналізу і прогнозування тенденції змін техніко-економічних показників в системі АПК: монографія / Б.Є. Грабовецький. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 184 с.3. Кириченко В.В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво / В.В. Кириченко, В.М. Тимчук. – Х., 2009. – 230 с.4. Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК. – 2012. – № 10. – С. 105–110. 5. Комплексна программа інвестиційно-інноваційного розвитку АПВ та земельної реформи Харківської області у 2011–2015 роках та на період до 2020 року. – Х., 2011. – 85 с. 6. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві: підручник / В.М. Нелеп. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 495 с.

 

Кучер Л.Ю. Инвестиционное обеспечение инновационного развития растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях. В статье изложены результаты экономического прогнозирования инвестиционного обеспечения инновационного развития растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях.

 

Kucher L. The investment support of innovative crop development in agricultural enterprises.The results of economic forecasting investment support innovative crop development in agricultural enterprises are presented in the article.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:17 / Переглядів: 222
 

Авторизація