Горох О.В. Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання

О.В. Горох, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

 

Бібліографічний список: 1. Гребеник В.І. Гарантії захисту прав споживачів банківських послуг у праві Європейського Союзу / В.І. Гребенюк // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ: Серія: «Юридичні науки»: збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених. – № 1 (3). – Суми: УАБСНБУ, 2013. – С. 48-58. 2. Галь В.М. Проблеми розвитку банківської системи та шляхи їх вирішення / В.М. Галь // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2002. – Т. 5. – C. 21-26. 3. Glossary of General Business Continuity Management Terms [Електронний ресурс] / TheBusiness Continuity Institute. – Режим доступу: http://www.thebci. org/Glossary.pdf. 4. Лепешкин П. Обеспечение непрерывности деятельности: мифы и реальность [Текст] / П. Лепешкин, А. Чеканов // Аналитический банковский журнал. – 2009. – № 8 (171). – С. 84-90. 5. Барановський О. Антикризові заходи урядів і центральних банків зарубіжних країн [Текст] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 4. – С. 8-19. 6. 60 % компаний не имеют эффективной стратегии сокращения затрат [Электронный ресурс] / Ernst & Young. – Режим доступа: http://www.ey.com/RU/ru/ Newsroom/Newsreleases/Press-Release-2009-11-17. 7. Зайцев О. Превентивная антикризисная программа [Текст] / О. Зайцев // Банковская практика за рубежом. – 2009. – № 5. – С. 18-25. 8. Гудзь О.Є. Модернізація банківської кредитної політики при обслуговуванні агроформувань / О.Є. Гудзь // Вісн. Харк. нац. техн. ун-ту сільського господарства: Економічні науки. Вип. 126. – Харків: ХНТУСГ, 2012 р. – С. 10-18. 9. Стецюк П.А. Трансформація матриці банківського кредитування сільськогосподарських підприємств / П.А. Стецюк, О.Є. Гудзя, А.В. Войтюк [та ін.] / Економіка АПК. – 2013. – № 12. – С. 49- 55.

 

Горох О.В. Проблеми розвитку банківської системи в Україні та шляхи їх подолання. У статті розглянуто проблеми розвитку банківської системи в Україні, а також зарубіжний досвід щодо урегулювання банківської діяльності під час фінансово-економічної кризи.

 

Goroh О. The problems of the banking system in Ukraine and ways to overcome them. The article deals with problems of the banking system in Ukraine and foreign experience in regulating banking activities during the financial crisis.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:35 / Переглядів: 145
 

Авторизація