Кулинич Х.В., Свірська Г.Г. Тенденції та проблеми реалізації податкової політики регіону в умовах інтеграційних процесів

Х.В. Кулинич, Г.Г. Свірська, аспіранти

Львівська державна фінансова академія

 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ

ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Бібліографічний список: 1. Касперович Ю.В. Фіскальна трансмісія та її наслідки на формування доходів бюджету / Ю.В. Касперович // Економіка і держава. – 2012. – № 3. – С. 70. 2. Дорогань Л.О. Сучасні тенденції розвитку регіонів України в контексті аналізу валового регіонального виробництва [Електронний ресурс] / Л.О. Дорогань, О.С. Песцова–Світалка. – 2011. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/9_KPSN_2011/ Economics/16_81084.doc.htm. 3. Валовий регіональний продукт [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2008/vvp/vrp/vrp2008_u.htm. 4. Кухта П. Рейтинг економічного розвитку регіонів України [Електронний ресурс] / П. Кухта. – 2012. – Режим доступу: http://real-economy.com.ua/publication/ratings/8006.html. 5. Моніторинг виконання місцевих бюджетів Львівської області за 2012 рік: / НАН України. Інститут регіональних досліджень; за наук. ред. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. – Львів, 2013. – 200 с. 6. Соколовська А. Теоретичні засади визначення податкового навантаження та рівня оподаткування економіки / А. Соколовська // Економіка України. ? 2006. ? № 7. ? С. 4–12. 7. Азаров М.Я. Бюджетна політика у контексті соціально- економічного розвитку України: у 6 т. Т. 3: Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів: монографія / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Т.І. Єфименко та ін. – К.: НДФІ, 2004. – 308 с. 8. Звіт про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за 2012 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Пенсійного фонду України. – Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=209995&cat_id=94750. 9. Фінанси Львівщини: [статистичний збірник] / Головне управління статистики у Львівській області; під заг. ред. М.М. Крупки. – Львів, 2008. – 72 c. 10. Фінанси Львівщини: [статистичний збірник] / Головне управління статистики у Львівській області; під заг. ред. М.М. Крупки. – Львів, 2012. – 76 c. 11. Пекарчук В. Наступного року платники отримають більше якісних послуг / В. Пекарчук [Електронний ресурс] / Офіційний сайт територіальних органів Міндоходів у Львівській області. – Режим доступу: http://lv.minrd.gov.ua/nam1-rik/126166.html. 12. У 2012-му великі платники податків Львівщини сплатили до держбюджету майже 2,5 млрд.грн [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://vgolos.com.ua/news/u_2012mu_velyki_platnyky_podatkiv_lvivshchyny_splatyly_do_derzhbyudzhetu_mayzhe_25_mlrdgrn_64452.html?print. 13. Тофан І. Особливості податкової політики та напрями її вдосконалення у Львівській області / І. Тофан // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету. – 2013. – Т. 6. – № 1/2. – С. 70–74. 14. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової адміністрації у Львівській області на 2011 рік [Електронний ресурс] / Державна податкова служба у Львівській області. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Flv.minrd.gov.ua%2Fdata%2Fmaterial%2F000%2F009%2F67141%2F0.doc&ei=Xn2tU4aLOch7AbKzYHABA&usg=AFQjCNEieBiw3ZYlPNEqtojponSpEPpenw&bvm=bv.69837884,d.bGE. 15. Звіт про виконання Плану основних питань економічної та контрольної роботи Державної податкової адміністрації у Львівській області на 2012 рік [Електронний ресурс] / Державна податкова служба у Львівській області. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc= s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAC&url=http%3A%2F%2Flv.minrd.gov.ua%2Fdata%2Fmaterial%2F000%2F046%2F82552%2F0.doc&ei=9n2tU7bNI8Gp7AabLg&usg=AFQjCNF1VkgvZ89smcO4NpgMxFHXMTbOwg&bvm=bv.69837884,d.bGE.

 

Кулинич Х.В., Свирская Г.Г. Тенденции и проблемы реализации налоговой политики региона в условиях интеграционных процессов. В статье определено необходимость повышения эффективности налоговой политики на местном уровне. Раскрыта сущность понятий «налоговая нагрузка» и «валовой региональный продукт» как основных характеристик развития региона. Проведено сравнимый анализ социально-экономического развития Львовской области и Украины в целом.

 

Kulynych KH., Svirska G. Trends and problems of implementing tax policies in the region in terms of the integration process. The paper explores the need for improving the efficiency of tax policy at the local level. The essence of the concepts of «tax burden» and «the gross regional product» as the main characteristics of the region. A comparable analysis of the social economic development of the Lviv region and Ukraine as a whole.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:36 / Переглядів: 161
 

Авторизація