Матвєєв П.М. Еколого-економічне формування землеволодінь і землекористувань на базі оптимізаційної моделі

П.М. Матвєєв, здобувач

Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва

 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ

І ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ НА БАЗІ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ

 

Бібліографічний список: 1. Гуторов О.І. Проблеми сталого землекористування у сільському господарстві: теорія, методологія, практика: монографія / О.І. Гуторов. – Харків: «Едена», 2010. – 405 с. 2. Добряк Д.С. Теоретичні засади сталого розвитку землекористування у сільському господарстві / Д.С. Добряк, А.Г. Тихонов, Н.В. Гребенюк. – K.: Урожай, 2010. – 136 с. 3. Третяк А.М. Землевпорядне проектування: Теоретичні основи і територіальний землеустрій: навч. посібник / А.М. Третяк А.М. – K.: Вища освіта, 2006. – 528 с. 4. Ульянченко О.В. Ресурсний потенціал аграрного сектора економіки України: управлінський аспект монографія / О.В. Ульянченко. – Суми: Довкілля, 2009. – 383 с. 5. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: монографія / М.А. Хвесик, В.А. Голян. – К.: Кондор, 2007. – 480 с. – Бібліогр.: С. 437 – 479. 5. Forman, R.T.T. (2010) Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge: Cambridge University Press. 6. Lermon Z. Land Policy and Evolving Farm Structures in Transition Countries / Z. Lermon, C. Csaki, G. Feder // Policy Research Working Papez 2794$ The World Bank Development Research Group, Rural Development. February 2002. – P. 55.

 

Матвеев П.Н. Эколого-экономическое формирование землевладений и землепользовании на базе оптимизационной модели. Предложена оптимизационная модель получения максимум прибыли с обеспечением экологических приоритетов ведения производства.

 

Matveev P. Ecological and economic form of land tenure and land use on the basis of the optimization model. Optimization model of obtaining the maximum profit from the provision of environmental priorities of proceedings.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:41 / Переглядів: 151
 

Авторизація