Кіфоренко О.В. Розвиток конкурентоспроможності: регіональний вимір

О.В. Кіфоренко, аспірант

Уманський національний університет садівництва

 

РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ:

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР

 

Бібліографічнийсписок: 1. Звіт про конкурентоспроможність України – 2010/ Лейлі Аббасова, Ільдар Ґазізуллін, Дмитро Мусатов, Роман Рубченко [Електронний ресурс] . – Режим доступу: www.feg.org.ua. 2. Конкурентоспроможність регіонів України 2012 України [Електронний ресурс] // Режим доступу: kneu.edu.ua/get_file.php?id=2358. 3. Сичевський М.П. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку харчової промисловості України: [монографія] / М.П. Сичевський; за ред. С.І. Дорогунцова. – К.: Науковий світ, 2004. – 374 с. 4. Дейнеко Л.В. Реальні й потенційні можливості та напрями модернізації харчової промисловості у посткризовий період / Л.В. Дейнеко // Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. пр. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – С. 95–99. 5. Іртищева І.О. Стратегічні орієнтири розвитку харчової промисловості України в умовах глобалізації / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька // Агросвіт. – 2012. – № 12. – С. 32-34. 6. Іртищева І.О. Структурні особливості харчової промисловості в контексті забезпечення продовольчої безпеки / І.О. Іртищева, О.Є. Гросицька // Агросвіт. – 2012 –№ 13. – C. 26-29. 7. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації / [Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська та ін.]; за ред. Я.А. Жаліла. – К.: НІСД, 2005. – 388 с.

 

Кифоренко О.В. Развитие конкурентоспособности: региональное измерение. Обзор исследования уровня региональной конкурентоспособности. Проанализировано соотношение динамики индекса глобальной конкурентоспособности в среднем по регионам Украины и Черкасской области.

 

Kiforenko O. Development of competitiveness: the regional dimension. Overview study the level of regional competitiveness. Correlation dynamics of global competitiveness index on average by region and Ukraine, Cherkasy region.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 23:00 / Переглядів: 118
 

Авторизація