Баришевська І.В., Чаюн Т.І. Формування собівартості продукції рослинництва та шляхи її зниження на сільськогосподарських підприємствах

І.В. Баришевська, канд. екон. наук

Т.І. Чаюн, магістрант

Миколаївський національний аграрний університет

 

ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

ТА ШЛЯХИ ЇЇ ЗНИЖЕННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Бібліографічний список: 1. Бондаренко А.Ф. Розрахунок собівартості продукції рослинництва / А.Ф. Бондаренко // Економіка АПК, 2001. – № 11. – С. 45. 2. Герасимчук В.Г. Економіка та організація виробництва / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенпленера: підручник. – К.: Знання, 2007. – 678 с. 3. Цал-Цалко Ю.С. Витрати підприємства / Ю.С. Цал-Цалко: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 656 с. 4. Ярмоленко В.П. До питання формування собівартості у с/г підприємстві / В.П. Ярмоленко // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2001. – № 2. – С. 65.

 

Барышевская И.В., Чаюн Т.І. Формирование себестоимости продукции растениеводства и пути ее снижения на сельськохозяйственных предприятиях. Про анализированы факторы, влияющие на формирование себестоимости продукции, выявлено и предложено резервы снижения себестоимости производства продукции растениеводства.

 

Barishevska I, Chayun T. Formation of the cost of crop production and ways of reduction on farms.Factors that affect the formation of the cost of crop production identified and proposed reserves to reduce the cost of crop production.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 22:01 / Переглядів: 203
 

Авторизація