Захарченко О.В. Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі

О.В. Захарченко,

канд. екон. наук, доцент

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 

ОЦІНКА ТА ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У СВІТІ

 

Бібліографічний список: 1. Гринів Л.С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії: монографія / Л.С. Гринів. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2001. – 240 с. 2. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи: навч. посібник / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. – К.: Кондор, 2009. – 292 с. 3. Декларація та план виконання рішень Всесвітньої зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку. 26 серпня – 4 вересня 2002 року. Йоганнесбург, Південна Африка / 2-ге вид. – К.: ПРООН/МПВСР, 2007. – С. 13-14. 4. Коробко Б. Енергетика та сталий розвиток: буклет / Б. Коробко. – К.: ВЕГО «Мама-86», 2007. – 44 с. 5. Сталий розвиток суспільства: навч. посіб. / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К., 2011. – 392 с. 6. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке. – М.: Экономика, 2002. – 414 с.

 

Захарченко О.В. Оцінка та проблеми сталого розвитку у світі. Визначено основні проблеми у світі, що ведуть до погіршення складових сталого розвитку. Досліджено рейтинг та значення індексу сталого розвитку країн світу та їх характеристику. З'ясовано, що лаг у розвитку розвинених та країн, що розвиваються, призводить до проблем у глобальному масштабі.

 

Zakharchenko O. Assessment and problems of sustainable development in the world. The main problems in the world, leading to a deterioration of the components of sustainable development. Rating studied and the index of sustainable development of countries and their characteristics. It was found that the lag in the development of developed and developing countries, leading to problems on a global scale.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:03 / Переглядів: 202
 

Авторизація