Ляліна Н.С., Шелудько Р.М., Шелудько Л.В. Діагностика фінансового стану підприємства

Н.С. Ляліна, Р.М. Шелудько,

Л.В. Шелудько, кандидати екон. наук, доценти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Бібліографічний список: 1. Азарова А.О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану підприємства: монографія / А.О. Азарова, О.В. Рузакова. – Вінниця: ВНТУ, 2010. – 172 с. 2. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 215 с. – (Серия «Высшее образование»). 3. Городня Т.А. Економічна та фінансова діагностика: навч. посібник / Т.А. Городня, І.П. Мойсеєнко. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 282 с. 4. Дуда Т.Т. Порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану машинобудівельних підприємств Хмельниччини / Т.Т. Дуда, І.В. Троц // Економічний вісник Донбасу. – № 2 (32). – 2013. – С.63-68. 5. Економічна діагностика: [навч. посібник] / Т.Ф. Косьянчук, В.В. Лукянова, Н.І. Майорова, В.В. Швид; [за ред. Т.Ф. Косянчук]. – Львів: Новий світ. – 2000, 2007. – 452 с. 6. Ткаченко А.М. Дескриптивні моделі діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства / А.М. Ткаченко, О.П. Єлець // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – № 4. – С. 149-151. 7. Швиданенко Г.О. Бізнес-діагностика підприємства: навч. посібник / Г.О. Швиданенко, А.І. Дмитренко, О.І. Олексюк. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с. 8. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

 

Лялина Н.С., Шелудько Р.Н., Шелудько Л.В. Диагностика финансового состояния предприятия. Рассмотрено понятие финансовой диагностики, информационную базу и принципы её проведения, описаны основные типы моделей, раскрыто методику диагностики финансового состояния предприятия.

 

Lyalina N., Sheludko R., Sheludko L. Diagnostics financial condition by enterprise. The concept of financial diagnostics, information base and the principles of conduct, describes the main types of models, diagnostic method disclosed the financial condition of the company.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:05 / Переглядів: 321
 

Авторизація