Сумець О.М. Змістовий аналіз категорій «ефективність» і «результативність» логістичної діяльності

О.М. Сумець,

канд. техн. наук, доцент

Харківський національний технічний університет сільського

господарства імені Петра Василенка

 

ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЙ «ЕФЕКТИВНІСТЬ»

І «РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ» ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Бібліографічний список: 1. Кочубей Д. Оцінка ефективності функціонування логістичної системи торговельних підприємств / Д. Кочубей // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 4. – С. 59-66. 2. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер; [под общ. ред. В.С. Лукинского]. – СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 3. Осипенко С.М. Управління ефективністю логістичної діяльності підприємства на основі факторно-операційного підходу / С.М. Осипенко // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – № 1 (44). – С. 85-89. 4. Основы логистики: [учеб. для вузов] / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, С.А. Ширяев та ін.; [под ред. В.А. Гудкова]. – М.: Горячая линия-Телеком, 2004. – 351 с. 5. Миротин Л.Б. Логистика для предпринимателей: учеб. пособие / Л.Б. Миротин, Ы.Э. Ташбаев. – М.: Инфра-М, 2003. – 252 с. 6. Посилкіна О.В. Логістичний менеджмент  фармацевтичного підприємства: монографія / О.В. Посилкіна, Р.В. Сагайдак-Нікітюк, Г.В. Загорій та ін.; за ред. проф. О.В. Посилкіної. – Харків: НФаУ, 2011. – 772 с. 7. Руденко Г.Р. Оцінка ефективності логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах на засаді таксономічного аналізу: інноваційний підхід / Г.Р. Руденко // Проблеми науки. – 2009. – № 9. – С. 40-43. 8. Сагайдак-Никитюк Р.В. Методика оценки эффективности логистической деятельности фармацевтического предприятия / Р.В. Сагайдак-Никитюк // Логистика: проблемы и решения. – 2011. – № 6 (37). – С. 32-39. 9. Семененко А.И. Логистика: основы теории: [учебник для вузов] / А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – СПб.: Изд-во «Союз», 2003. – 544 с. 10. Сумець О.М. Критичний аналіз підходів до оцінки логістичної діяльності підприємств: [препринт] / О.М. Сумець. – Харків: КП «Міська друкарня», 2014. – 30 с.

 

Сумец А.М. Содержательный анализ категорий «эффективность» и «результативность» логистической деятельности. В статье приведены результаты анализа подходов к определению категорий «эффективность» и «результативность» логистической деятельности предприятия.

 

Sumets A. Content analysis of the categories of «efficiency» and «effectiveness» of logistics activities. The results of the analysis of approaches to determining the categories of «efficiency» and «effectiveness» of the logistics of the company.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:15 / Переглядів: 244
 

Авторизація