Сухомлін Л.В., Менвапова Е.В., Петренко А.Ю. Системний підхід до нормативної грошової оцінки земельних ділянок водоресурсних об'єктів

Л.В. Сухомлін, канд. екон. наук, докторант

Е.В. Менвапова, студентка ФІЗу

А.Ю. Петренко, студентка ФІЗу

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО НОРМАТИВНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ВОДОРЕСУРСНИХ ОБ'ЄКТІВ

 

Бібліографічний список: 1. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформації: [монографія] / під заг. ред. член-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – К.: ЗАТ «Ніч лава». – 2006. – 704 с. 2. Покидько І. Нова концепція формування водоохоронних обмежень у використанні земель // І. Покидько, А. Мартин Землевпоряд.вісн. – 2012. – № 7. – С. 1-7. 3. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22.08. 2013 р. № 508 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1573-13. 4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI в редакції від 30.05.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

Сухомлин Л.В., Менвапова Е.В., Петренко А.Ю. Системный подход к нормативной денежной оценке земельных участков водоресурсных объектов. Рассмотрены результаты применения новых положений нормативной денежной оценки земельных участков водных объектов. Отображены положительные и отрицательные моменты практической оценки водоресурсных объектов.

 

Sukhomlin L., Menvapova E., Petrenko A. Systematic approach to the normative monetary evaluation of water -resource land. The results of the new provisions in normative monetary valuation of water land were represented. The positive and negative aspects of practical water resource assessment were described.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:17 / Переглядів: 184
 

Авторизація