Сирий В.М. Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу

В.М. Сирий, старш. викладач

Харківський національний аграрний університет ім.. В.В. Докучаєва

 

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ

ДОКУМЕНТООБІГУ

 

Бібліографічний список: 1. Мєшков Д.Ю. Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти / Д.Ю. Мєшков // Архіви України. – 2001. – № 6. – С. 73–87. 2. Електронне діловодство: навч. посібник для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.050102 « Економічна кібернетика» / О.В. Шпортько, В.В. Ступницький. Л.В. Шпортько, Н.І. Ступницька / За ред. О.В. Шпортька. – Рівне: РДГУ, 2006. – 88 с. 3. Сельченкова Г. Автоматизовані системи управління документами. Функціональні можливості систем, що забезпечують електронний документообіг // Довідник секретаря та офіс–менеджера. – 2008. – № 9. – С. 38–43. 4. Варламова Л.Н. Форматы электронных документов, используемые в управлении документацией // Делопроизводство. – 2009. – № 3. – С. 27–31. 5. Аналіз сучасних засобів автоматизації роботи з електронною документацією / П. Жежнич, О. Сопрунюк, О. Марчик. – Б.М., 2012. – (Вісн. нац. ун-ту "Львів. політехніка". Комп'ют. науки та інформ. Технології. – С. 395–398. 6. Актуальна проблема електронного документообігу – нестача дискового простору / С.В. Поперешняк, О.І. Недбайло // Вісн. соц.-екон. досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 147-152.

 

Сирий В.М. Сучасні інформаційні технології в електронному документообігу. Представлені рекомендації щодо ефективної роботи з діловими документами в середовищі базових офісних додатків.

 

Syry V. Modern information technologies in electronic document flow. Recommendations about effective work with business documents in the environment of basic office applications are submitted.

 

Завантажити в pdfОновлено: 13-11-2017, 09:30 / Переглядів: 211
 

Авторизація