Гончаренко І.В., Ушакова І.М. Сучасний стан та необхідність розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору економіки Миколаївської області

І.В. Гончаренко, д-р екон. наук, професор

І.М. Ушакова, магістр

Миколаївський національний аграрний університет

 

СУЧАСНИЙСТАНТАНЕОБХІДНІСТЬРОЗВИТКУЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІПІДПРИЄМСТВАГРАРНОГОСЕКТОРУЕКОНОМІКИМИКОЛАЇВСЬКОЇОБЛАСТІ

 

Бібліографічнийсписок: 1. Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посібник / М.І. Дідківський. – К.: Знання, 2006. – 580 с. 2. Огієнко А.В. Ефективний розвиток зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області [текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук 30.04.2010 / А.В. Огієнко. – Херсон, 2010. – 22 с. 3. Головне управління статистики у Миколаївській області. Статистичні дані [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mk.ukrstat. gov.ua.

 

Гончаренко И.В., Ушакова И.Н. Современное состояние и необходимость развития внешнеэкономической деятельности предприятий аграрного сектора экономики Николаевской области. Дана оценка современного состояния внешнеэкономической деятельности предприятий аграрного сектора экономики Николаевской области, проанализирована эффективность внешней торговли предприятиями аграрного сектора и определены возможные пути дальнейшего эффективного развития внешнеэкономической деятельности в сельском хозяйстве Николаевщины.

 

Goncharenko I., Ushakova I. Current state and the need to developforeign economic activity of the enterprises of the agricultural sector ofMykolayiv region. The current status of foreign economic activity of the enterprises of the agricultural sector of Mykolayiv region, analyzed the effectiveness of foreign trade enterprises of the agricultural sector and the possible ways of further effective development of foreign economic activity in agriculture Mykolayiv.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 20:38 / Переглядів: 138
 

Авторизація