Туниця Т.Ю., Юрків Н.М. Поглиблення змісту поняття “експортний потенціал лісових підприємств” в контексті вимог сталого розвитку

Т.Ю. Туниця, д-р екон. наук, професор

Н.М. Юрків, аспірант

Національний лісотехнічний університет України

 

ПОГЛИБЛЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОВИХ ПІДПРИЄМСТВ” В КОНТЕКСТІ ВИМОГ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

 

Бібліографічний список. 1. Сіваченко І.Ю. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств та організацій: [навч. посібник] / І.Ю. Сіваченко. – К.: ЦУЛ, 2003. – 186 с. 2. Должанський І.З. Управління потенціалом підприємства: [навч. посібник] / І.З. Должанський та ін. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 362 с. 3. Максимов В.В. Економічний потенціал регіону (аналіз, оцінка та використання): монографія. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002. – 360 с. 4. Голуб О. Реструктуризувати лісовий фонд України / О. Голуб // Економіка України, 1998. – №1 – С. 123-127. 5. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. – Львів: Світ, 1993. – 240 с. 6. Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. – К.: Вища шк., 1993. – 180 с. 6. Синякевич І. Економіка галузей лісового комплексу / І. Синякевич. – К.: Знання, 1992. –312 с.

 

Туныця Т.Ю., Юркив Н.М. Углубление содержания понятия “экспортный потенциал лесных предприятий” в контексте требований устойчивого развития. В статье углубляется сущность понятия “экспортный потенциал лесных предприятий” и обосновывается его смысл с учетом требований устойчивого развития.

 

Tunytsya T., Yurkiv N. Deepening of the concept meaning an export potential of forest enterprises in the context of sustainable development requirements. The article depth “export potential of forest enterprises” concept and justified its meaning with the requirements of sustainable development.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 20:54 / Переглядів: 162
 

Авторизація